Śniadanie Podatkowe: Optymalizacja procesu zawierania umów

W dniu 28 listopada 2014 r. w Hotelu Kossak w Krakowie odbędzie się bezpłatne śniadanie biznesowe pt. "Optymalizacja procesu zawierania umów - zagadnienia podatkowe dla finansistów", na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, działają w otoczeniu prawnym, uregulowanym zawartymi umowami. Bez względu na formę czynności prawnej - ustną, pisemną czy akt prawny – zawarcie kontraktu wiąże się z określonymi skutkami podatkowymi i prawnymi.

 

Ramowy program śniadania podatkowego:

1. Umowy handlowe - podejście organów, rozliczanie oraz fakturowanie.

2. Finansowanie działalności - umowy pożyczki, obligacje, cashpooling.

3. Umowy spółki - podwyższenie kapitału, dopłaty, emisja udziałów.

4. Najem, dzierżawa, roboty budowlane, wspólne przedsięwzięcie - przykłady problemów.

5. Offshore (umowa o zarządzanie spółką) - ograniczenia od 2015 r.

6. Najnowsze zmiany w przepisach i orzecznictwo oraz ich wpływ na proces zawierania umów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące śniadania znajdują się w załączniku poniżej.

W przypadku zainteresowania, prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 24 listopada 2014 r. na adres e-mail podany w zaproszeniu.

Document

Śniadanie podatkowe - 28.11.2014
Śniadanie podatkowe - 28.11.2014