Podatek dochodowy od osób prawnych - prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r.

W piątek, 28 lutego 2020 r. w siedzibie Mazars w Warszawie przy ul. Pięknej 18 odbyło się szkolenie "Podatek dochodowy od osób prawnych - prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r."

Szkolenie miało na celu prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r. Realizacja tego celu odbyła się poprzez omówienie poszczególnych części tego zeznania, którego formularz był widoczny dla uczestników na ekranie, w trakcie prowadzenia szkolenia. Wypełnianie formularza zeznania obejmuje najważniejsze jego pozycje, dotyczące przychodów, kosztów ich uzyskania oraz podstawy opodatkowania. Wśród tych elementów podatnicy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na podział źródeł przychodów na dwa odrębne źródła, tj. źródło w postaci „ zysków kapitałowych” oraz pozostałe źródło, do którego zaliczane są wszystkie inne przychody i związane z nimi koszty, pochodzące z działalności operacyjnej podatnika. Dla podatników finansujących swoją działalność długiem istotne są ograniczenia prawa do kosztów podatkowych, związane z finansowaniem dłużnym. Dotyczy to przede wszystkim kosztów zaciąganych kredytów, pożyczek, leasingu (odsetki oraz inne koszty związane z finansowaniem dłużnym).

Na uwagę zasługują również przepisy ograniczające koszty związane z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Wśród innych zagadnień, będących przedmiotem szkolenia, omówione zostały ograniczenia prawa do kosztów dotyczące zakupu niektórych usług i praw majątkowych o charakterze niematerialnym (m.in. reklama, zarządzanie, doradztwo, zakup prawa do znaku towarowego) oraz podatek o charakterze majątkowym, dotyczący właścicieli wynajmowanych budynków, będących środkami trwałymi (obowiązujący od 2018 r.).

Warto dodać, że formularz zeznania rocznego zawiera odrębne pozycje dla ujęcia określonych wydatków. Obowiązek ten dotyczy wyłączonych z kup kosztów finansowania dłużnego, kosztów zakupu niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym oraz przyporządkowania kosztów do właściwego źródła przychodów.

Wykład poprowadził Robert Nowak, specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy dyrektorów finansowych, główne księgowe, osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi w firmach, a także osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki uczestnictwa dostępne są do pobrania poniżej. 

Documents

Prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r. - szczegółowy program.pdf
Prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r. - szczegółowy program.pdf
Prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r. - formularz zgłoszeniowy.pdf
Prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019 r. - formularz zgłoszeniowy.pdf