Szkolenie | Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

2020 jest kolejnym już rokiem, w którym podatnicy powinni wziąć pod uwagę kilka istotnych, nowych zmian dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedmiot szkolenia

Część zmian ma ścisły związek z najnowszymi zmianami w podatku VAT i niestety wpływa na ograniczenie prawa do kosztów podatkowych (utworzenie tzw. białej listy podatników VAT; płatności za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - tzw. split payment). Wśród innych zmian na uwagę zasługuje wprowadzenie w ramach podatku dochodowego tzw. ulgi na złe długi (funkcjonującej dotąd tylko w podatku VAT) oraz nowa ulga pozwalająca zaliczyć do kosztów podatkowych takie koszty, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla spółek, które finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem czy pożyczką). Z kolei 1 stycznia 2019 r. weszły w życie o wiele bardziej restrykcyjne niż dotychczas zasady poboru podatku u źródła od niektórych wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych.

Szkolenie, które poprowadził ekspert w zakresie CIT - Robert Nowak, odbyło się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Mazars przy ul. Pięknej 18.

Informacje dodatkowe

Szczegółowy program oraz warunki udziału w seminarium znajdują się w załączonym dokumencie.

Documents

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 - szczegółowy program.pdf
Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 - szczegółowy program.pdf
Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 - formularz zgłoszeniowy.pdf
Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 - formularz zgłoszeniowy.pdf