Problematyka nadzoru w Grupie Kapitałowej - Praktyczne aspekty raportowania i sprawozdawczości

Monika Kaczorek, Partner i Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. była prelegentką szkolenia online organizowanego przez MMC Polska w dniach 22-23 czerwca 2020 roku.

Podczas warsztatu omówiono regulacje, które należy i warto implementować w  firmach, tak by jak najbardziej zoptymalizować współpracę w ramach Grup Kapitałowych. Zostały także przedstawione kwestie związane z raportowaniem i sprawozdawczością. Eksperci opowiedzieli o tym, jak stworzyć skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupach Kapitałowych oraz jak odpowiednio skonstruować umowę o współpracy pomiędzy spółkami grupy. Szczegółowe omówienie pozakodeksowych instrumentów nadzoru właścicielskiego w kluczowych zakresach funkcjonowania holdingów, było dla uczestników znakomitą sposobnością, by przenieść pewne skuteczne rozwiązania na grunt własnych organizacji.

Spotkanie pozwoliło skonfrontować własne praktyki z doświadczeniami innych uczestników oraz uznanych Ekspertów.

Szkolenie skierowane było do Grup Kapitałowych w szczególności do pracowników działów: nadzoru, nadzoru właścicielskiego, controlingu, audytu, korporacyjnego, compliance, finansowego, prawnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.