Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013-2014 Mazars Audyt Sp. z o.o.

Stosownie do wymogu art. 88 pkt. 1. Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawiamy sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2014 r.

Documents

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013-2014 Mazars Audyt Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013-2014 Mazars Audyt Sp. z o.o.

Erratum do Sprawozdania z przejrzystości 2013-2014

Erratum do Sprawozdania z przejrzystości 2013-2014