Badanie wspólne sprawozdań szansą na rozwój niewielkich firm audytorskich

Ustawa o biegłych rewidentach określa pojęcie badania wspólnego. Chodzi o badanie przeprowadzane przez dwie lub więcej firm audytorskich. Biorąc pod uwagę koncentrację rynku w związku z wprowadzeniem bardzo krótkiego okresu rotacji i zakazu wykonywania jakichkolwiek usług dodatkowych przez firmę audytorską, wydaje się, że może to być rozwiązanie pozwalające na rozwój średnich i małych firm audytorskich, a zatem na rozwój rynku i stworzenie realnej alternatywy dla dużych firm – tłumaczy Monika Kaczorek, biegły rewident, partner i wiceprezes w Mazars Audyt.

Badanie wspólne nie jest podwójnym badaniem sprawozdań finansowych wykonywanym oddzielnie przez każdą firmę audytorską, ale badaniem przeprowadzanym wspólnie przez różne firmy audytorskie w celu wydania wspólnej opinii z badania. Badanie wspólne nie jest również badaniem, w którym jedna firma jest podwykonawcą drugiej firmy.

Stanowi ono mechanizm zwiększający niezależność biegłego rewidenta. Niezależność ta leży w szeroko rozumianym interesie publicznym jako mechanizmie nadzoru nad rynkami finansowymi poprzez lepszą kontrolę przedsiębiorstwa, co ma szczególne znaczenie w gałęziach gospodarki narażonych na ryzyko systemowe.

Dodatkowa kontrola jakości

Badanie wspólne przyczynia się do zwiększenia jakości badania, gdyż wiąże się z podwójną weryfikacją nie oznaczającą jednak, że każdy obszar sprawdzany jest podwójnie. Firmy badające ustalają bowiem wspólnie obszary do badania przez każdą z nich, a po wykonaniu prac każdy audytor weryfikuje dokumentację sporządzoną przez drugiego audytora, co daje dodatkową, niezależną kontrolę jakości. W ten sposób każda z firm uzyskuje pełną wiedzę o sprawozdaniach finansowych, a także krytyczne spojrzenie na wykonane prace. Zmniejsza to również znacząco ryzyko zbyt dużej zażyłości audytora z badaną jednostką. O większej niezależności możemy również mówić w przypadku różnicy zdań z kierownictwem badanej jednostki. Wspólne stanowisko dwóch biegłych rewidentów pozwala na odpieranie nacisków klienta. Badanie wspólne sprzyja więc większej transparentności, wiarygodności badania dla odbiorców i czytelników sprawozdań finansowych, a taki jest przecież cel procesu odbudowywania zaufania do sprawozdawczości finansowej.

Należy również podkreślić, iż europejski legislator dopuścił wydłużenie okresu obowiązkowej rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego w przypadku badania wspólnego. Takie rozwiązania zostały wprowadzone przez wiele krajów. Szwecja, Hiszpania, Dania wydłużyły 10-letni maksymalny okres rotacji o 4 lata, Chorwacja o 10 lat, a Belgia, Norwegia, Finlandia, Francja, Niemcy i Litwa o 14 lat. Wiadomo, że kraje te kierowały się chęcią dekoncentracji rynku usług audytorskich oraz pobudzenia konkurencyjności. Powinno to skutkować rozwojem mniejszych firm audytorskich w tych krajach, a więc zrównoważonym rozwojem całego rynku. Co do statystyk dotyczących dekoncentracji rynku - we Francji, gdzie badanie wspólne jest obowiązkowe, 308 firm audytorskich bada 678 jednostek zainteresowania publicznego, a w Wielkiej Brytanii, gdzie nie występuje obowiązek badania wspólnego dla jednostek zainteresowania publicznego, 68 firm audytorskich obsługuje 1631 podmiotów.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie prawo.pl

Want to know more?

Powiązane treści

What you need to know about joint audit 1600 x 700.png

A guide to Joint Audit

There is now unanimous agreement that the overwhelming dominance of just four firms in the global audit market is unsustainable and that reform is required to go from “four to more”. Unfortunately, and even though it is still in its early stages, there are clear signs already that the 2014 EU Audit Regulation and other interlinked initiatives are not going to achieve their desired objectives of reducing market concentration, increasing competition and improving audit quality.

Download pdf 525.85 kB