Artykuły i opinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i komentarzami publikowanymi przez naszych ekspertów.

Compliance – komplementarne usługi przy tworzeniu SSC

O usługach compliance można mówić wiele, bowiem temat zgodności z lokalnymi przepisami dotyczy różnych dziedzin. Szczególnie istotne, z punktu widzenia przedsiębiorcy, są usługi związane z księgowością i podatkami. Wyzwania, które wiążą się ze spełnieniem lokalnego, podatkowego compliance zależą od trudności prawa podatkowego.

Badanie wspólne sprawozdań szansą na rozwój niewielkich firm audytorskich

Ustawa o biegłych rewidentach określa pojęcie badania wspólnego. Chodzi o badanie przeprowadzane przez dwie lub więcej firm audytorskich. Biorąc pod uwagę koncentrację rynku w związku z wprowadzeniem bardzo krótkiego okresu rotacji i zakazu wykonywania jakichkolwiek usług dodatkowych przez firmę audytorską, wydaje się, że może to być rozwiązanie pozwalające na rozwój średnich i małych firm audytorskich, a zatem na rozwój rynku i stworzenie realnej alternatywy dla dużych firm – tłumaczy Monika Kaczorek, biegły rewident, partner i wiceprezes w Mazars Audyt.

Zmiany w cenach transferowych - czy na pewno jesteś gotowy?

Do 30 września 2018 r. większość podatników jest zobowiązania do złożenia oświadczenia
o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji za 2017 r., która spełnia wymagania określone w polskich przepisach. W przypadku spółek, których obroty przekraczają ustawowe progi, z dokumentacji powinno również wynikać, że transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy.

Financial statements in electronic version

Amendment dated 26 January 2018 of Act on the National Court Register significantly modified the Accounting Act and the Law on Certified Auditors concerning the form of financial statements and the auditor report, as well as the manner of signing it.

Dwa razy większe wsparcie na innowacje

Od 1 stycznia prawie dwukrotnie wzrośnie wysokość ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W praktyce oznacza to, że niemal 10 proc. wydatków na te cele wróci do podatnika w formie mniejszego podatku lub gotówki.

Share