Artykuły i opinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i komentarzami publikowanymi przez naszych ekspertów.

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców.

Zmiany w cenach transferowych - czy na pewno jesteś gotowy?

Do 30 września 2018 r. większość podatników jest zobowiązania do złożenia oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji cen transferowych za 2017 r. przygotowanej z uwzględnieniem polskich przepisów. W przypadku spółek, których obroty przekraczają ustawowe progi, z dokumentacji powinno również wynikać, że transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy.

Automatyzacja i nowe technologie – nowa jakość w outsourcing płac i kadr

Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego stają się coraz bardziej atrakcyjne dzięki rosnącej świadomości przedsiębiorców o korzyściach płynących z wyboru takiego modelu współpracy, ale też wartości dodanej wynikającej z pozyskania dostępu do nowoczesnych technologii, jakimi są e-portale pracownicze, oferowanych przez profesjonalnych outsourcerów. Te usługi są skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Dlaczego? Bo dla nich inwestycje w celu opracowania nowoczesnych metod zarządzania obszarami płacowo-kadrowymi nie mają ekonomicznego uzasadnienia - po prostu się nie opłacają.

Centra usług wspólnych szansą na długotrwały rozwój miast i regionów

W ostatnich latach znaczna część międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstw odnotowała silny spadek popytu na swoje usługi, co zmobilizowało je do poszukiwania możliwości podniesienia efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów stałych. Jedną z metod osiągania długookresowych oszczędności stały się centra usług wspólnych.

Share