„Badanie wspólne jest jedynym sprawdzonym rozwiązaniem zwiększającym konkurencję na rynku”.

2 PYTANIA DO CHRISTOPHA REGIERERA, CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY MAZARS

Od wielu lat jest Pan zwolennikiem reformy audytu. Dlaczego jest to tak gorący temat dzisiaj w Wielkiej Brytanii jak i poza nią?

Wszyscy znamy ostatnie skandale, takie jak bankructwo Carillionu w 2018 roku*, które po raz kolejny ożywiły dyskusje na temat reformy audytu. Ponadto, w ciągu ostatnich kilku miesięcy szereg brytyjskich ekspertów wypracowało wspólne stanowisko: reforma audytu w tym kraju jest niezbędna i już dawno powinna zostać przeprowadzona. Ostatni raport, opublikowany przez Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Nadzoru Rynku (CMA) w dniu 18 kwietnia 2019 r., poważnie uwypuklił wady istniejące na obecnym rynku audytu. W sprawozdaniu wezwano do zwiększenia konkurencji i stwierdzono, że badania wspólne sprawozdań finansowych są jedynym sprawdzonym rozwiązaniem problemu koncentracji rynku. Aby dać przykład poziomu koncentracji w Wielkiej Brytanii warto spojrzeć na sytuację spółek notowanych na giełdzie. 100% spółek notowanych w FTSE 100 i 97% w FTSE 350** jest obsługiwanych przez firmy z Wielkiej Czwórki.

Ze sprawozdaniem zapoznały się organy regulacyjne z całego świata, a badanie wspólne ponownie znalazło się w ich agendach.

Niemniej jednak, dlaczego oznacza to, że badanie wspólne jest odpowiednim rozwiązaniem?

1) Po pierwsze, fakty mówią same za siebie: Francja wprowadziła obowiązkowe badania wspólne sprawozdań finansowych ponad 50 lat temu, w wyniku czego francuski rynek audytu jest bardziej zróżnicowany niż jakakolwiek inna gospodarka narodowa w Unii Europejskiej. Dlatego też badanie wspólne jest jedynym sprawdzonym rozwiązaniem, które zwiększa konkurencję na rynku i powinno być rozważone w kontekście reformy audytu zarówno w UE, a także poza nią.

2) Po drugie, badania wspólne poprawiają jakość usług audytorskich. Dlaczego? Ponieważ posiadanie dwóch audytorów wzmacnia istniejące mechanizmy kontroli i istotnie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Posiadanie dwóch zestawów ekspertyz może tylko poprawić jakość audytu. Ponadto, trójstronne relacje między spółką a dwoma firmami audytorskimi zapewniają wyższy stopień niezależności i obiektywizmu.

3) Wreszcie, badania wspólne zmniejszają ryzyko utraty wiedzy w przypadku zmiany audytora w trakcie obowiązkowej rotacji. Jeśli jeden z wyznaczonych audytorów pozostanie w trakcie rotacji, wówczas gwarantowane jest płynniejsze przejście, a wiedza może być łatwo przekazywana.

* Carllion była drugą co do wielkości firmą branży budowlanej w Wielkiej Brytanii i jednym z głównych partnerów brytyjskiego rządu. Firma, notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ogłosiła upadłość w 2018 roku.

** FTSE 100 i FTSE 350 to indeksy akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.

Pobierz pełny artykuł Dr. Christopha Regierera, który został opublikowany w magazynie Board (lipiec 2019).

Dokument

Working together to boost competition
Working together to boost competition