Automatyzacja i nowe technologie – nowa jakość w outsourcing płac i kadr

Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego stają się coraz bardziej atrakcyjne dzięki rosnącej świadomości przedsiębiorców o korzyściach płynących z wyboru takiego modelu współpracy, ale też wartości dodanej wynikającej z pozyskania dostępu do nowoczesnych technologii, jakimi są e-portale pracownicze, oferowanych przez profesjonalnych outsourcerów. Te usługi są skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Dlaczego? Bo dla nich inwestycje w celu opracowania nowoczesnych metod zarządzania obszarami płacowo-kadrowymi nie mają ekonomicznego uzasadnienia - po prostu się nie opłacają.

E-portale są zintegrowane z systemami płacowo-kadrowymi w których naliczane są wynagrodzenia pracowników klientów, co gwarantuje spójność danych. W celu zalogowania się do platformy, wystarczy dostęp do internetowej przeglądarki przy użyciu komputera, smartfona czy panelu dotykowego. Najczęściej oferowane funkcjonalności pozwalają na:

  • Udostępnianie i archiwizowanie akt osobowych
  • Podgląd i wydruk pasków płacowych, deklaracje RMUA, PIT-11
  • Planowanie i ewidencję czasu pracy w wybranych systemach
  • Składanie i akceptację wniosków urlopowych
  • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • Raportowanie zarządcze

Korzystanie z tych nowoczesnych rozwiązań pozwala na usprawnienie wykonywania rutynowych prac, skuteczne zarządzanie, a co istotne – eliminuje obieg dokumentów papierowych.

Ale nie tylko nowoczesne technologie mają wpływ na nową jakość tego segmentu usług. Ciągła zmiana sytuacji politycznej i prawnej w Polsce i na świecie, wymaga elastyczności, poszukiwania optymalnej drogi rozwoju i podejmowania strategicznych decyzji w zakresie transformacji czy implementacji zmian organizacyjnych. Dostosowując się do takiego otoczenia biznesowego profesjonalni outsourcerzy, uważnie obserwujący zachodzące zmiany na rynku, przestali oferować tylko wybrane, standardowe procesy, a zaczęli pełnić funkcję doradcy klienta. Konsekwentnie, dzięki posiadaniu wymaganych kompetencji, specjalistycznej wiedzy i ekspertyzy oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, czuwają nad ciągłym zapewnieniem wzrostu wydajności i optymalizacją procesów i dostosowują swoje usługi do aktualnych potrzeb klienta. Outsourcer płac i kadr - to partner biznesowy, który zapewnia kompleksową usługę poczynając od rekrutacji poprzez opracowanie dokumentacji personalnej, zorganizowanie badań lekarskich, szkoleń BHP, obsługę e-zwolnień, ZFŚS, świadczeń pozapłacowych, naliczenie płac, realizację przelewów, raportowanie, dystrybucji e-pasków, doradztwo prawne, kończąc na organizowaniu warsztatów i szkoleń, delegowaniu własnych pracowników aby zapewnić kontynuację prac u klienta, czy projektowaniu i koordynowaniu procesów restrukturyzacji.

Jest to trend, który będzie utrzymywał się w najbliższych latach w erze współzależności, integracji gospodarek i kultur. Dlatego, decydując się na współpracę z firmą outsourcingową warto stawiać na doświadczonych dostawców, rozumiejących i dostosowujących ofertę do potrzeby klienta ale nie należy zapominać o wypracowaniu relacji, pozwalających na implementowanie najlepszych rozwiązań szytych na miarę. Zaufanie między partnerami to absolutna podstawa outsourcingu. Wtedy możemy spodziewać się korzyści o wymiarze nie tylko finansowym, ale też jakościowym. 

Autor: Aneta Jurkiewicz, Dział Usług Kadrowo-Płacowych