Split payment - podzielona płatność: co trzeba wiedzieć

Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT nie będzie można dysponować w sposób dowolny. Wolno je będzie wykorzystywać tylko do zapłaty tego podatku na rachunek VAT dostawcy oraz do urzędu skarbowego.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) zacznie obowiązywać już od 1 lipca. Najogólniej mówiąc, płatność za fakturę VAT w tym systemie polega na zapłacie kwoty VAT (całości lub części) na specjalny rachunek VAT sprzedawcy. Pozostała kwota może zostać uregulowana w dowolny sposób (np. gotówką lub na „zwykły" dotychczasowy rachunek bankowy).

Niniejszy artykuł ma na celu szczegółowe omówienie praktycznych problemów, jakie będą się wiązać z rozliczeniem VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Dla ułatwienia poszczególne kwestie zostały zaprezentowane w formie pytań i odpowiedzi.

Bank podzieli kwotę

Czy będziemy mieli odrębny numer konta dla celów VAT i czy będziemy obowiązani posługiwać się nim na „zewnątrz", w stosunku do naszych kontrahentów?

W stosunkach między kontrahentami (np. w treści umowy, czy na fakturze) w dalszym ciągu podawane będą numery „zwykłego" bankowego konta rozliczeniowego. Płacąc na rachunek sprzedawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, nie musimy znać jego rachunku VAT. Wystarczy – tak jak dotychczas – posiadanie informacji na temat jego rachunku bankowego. To bank będzie obowiązany przekazać kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy (dzieląc de facto tę płatność). Nabywca nie będzie zatem znał numeru rachunku VAT sprzedawcy (i nie będzie go podawać zlecając przelew). Numeru rachunku VAT nie trzeba również zgłaszać organom podatkowym (aktualizacja formularza NIP nie jest potrzebna).

Wystarczy jeden rachunek VAT

Jeżeli podatnik ma kilka rachunków rozliczeniowych, a rachunek VAT ma być co do zasady tworzony tylko jeden, to czy bank będzie decydował o tym, do jakiego rachunku zostanie utworzony rachunek VAT?

Rachunek VAT co do zasady nie będzie funkcjonował jako oddzielne, dodatkowe konto bankowe. Dla uproszczenia można sobie wyobrazić, że będzie to takie subkonto widziane tyko przez posiadacza rachunku bankowego i „podpięte" jednocześnie do jego wszystkich rachunków rozliczeniowych w danym banku. Stąd nie ma potrzeby posiadania kilku rachunków VAT, jeżeli podatnik ma więcej niż jedno konto rozliczeniowe. Przy czym będzie taka możliwość, tzn. na wniosek podatnika bank utworzy więcej niż jeden rachunek VAT, jeżeli w tym danym banku podatnik ma więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy (np. do przelewów w zakresie ZFŚS).

Uwaga! Jeżeli podatnik będzie miał więcej niż jeden rachunek VAT, to środki zdeponowane na tych rachunkach będzie mógł przelewać między własnymi rachunkami VAT, ale tylko w ramach jednego banku (a nie między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach, jeżeli posiada konta w różnych bankach).

Autor: Kinga Baran

Pełna treść artykułu jest dostępna w Rzeczpospolitej z dnia 25 czerwca 2018 r oraz na rp.pl.