Odkrycie możliwości „zielonego rozwoju" w sektorze motoryzacyjnym

Obok rosnącej presji na prowadzenie działalności przez sektor motoryzacyjny w sposób bardziej zrównoważony i ograniczenie emisji CO2, pojawiają się komercyjne (i wizerunkowe) możliwości dla producentów samochodów i innych podmiotów, o ile postawią na zrównoważony rozwój i ustalą korzystne ceny w ramach nowych ekologicznych zasad, programów i regulacji.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (the International Energy Agency) w 2019 roku na całym świecie sprzedano ponad 2,1 miliona samochodów elektrycznych - co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak to wciąż wartość niższa w porównaniu z ostatnim dwucyfrowym wzrostem, a pojazdy elektryczne nadal stanowią zaledwie 2,6% całkowitej sprzedaży samochodów w tym roku.

Ludzie będą kupować samochody elektryczne, ale jak wielu potencjalnych ekologicznych konsumentów nadal mają tendencję do przedkładania ceny nad wpływ na środowisko - a pojazdy elektryczne są nadal znacznie droższe niż ich konwencjonalne odpowiedniki. Kto zatem odpowiada za sprawienie, by pojazdy ekologiczne były bardziej przystępne? Jedną z grup, której warto się przyjrzeć, są producenci oryginalnego wyposażenia (OEM), którzy stoją przed wyzwaniem dostosowania swojej działalności do wymogów prawnych przy jednoczesnej konieczności zaspokojenia potrzeb konsumentów i zapewnienia opłacalnej produkcji. Jeśli uda im się znaleźć sposób na obniżenie cen pojazdów i uczynienie ich bardziej ekologicznymi, wówczas spełnią oczekiwania regulacyjne i społeczne, jednocześnie tworząc możliwości „zielonego rozwoju” w odniesieniu do swoich wyników finansowych. Dostawcy i inne podmioty również będą miały szansę podjąć bardziej ekologiczne kroki.

Pod polityczną presją

Producenci samochodów na całym świecie odczuwają presję, aby ich pojazdy były bardziej ekologiczne i wydajne - mówi Christian Back, jeden z dwóch Globalnych Dyrektorów ds. Sektora Motoryzacyjnego w Mazars - a w Europie można zauważyć zaostrzające się wymagania i wyraźny kierunek zmian. Dodaje: - Przepisy UE wymagają od producentów OEM (Original Equipment Manufacturers) zmniejszenia emisji średnio do 95 gramów na kilometr, a oprócz tego wywierana jest na nich duża presja, aby dostosować floty i uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Jeśli chodzi o inne części świata: - Chiny dorównują aspiracjom zmniejszenia emisji do 95 gramów na kilometr, aczkolwiek w nieco dłuższej perspektywie, do 2025 r. - mówi Jean-François Salzmann, Partner zarządzający Mazars w Chinach kontynentalnych. W Brazylii: -  Ogólnokrajowy program biodiesla zachęca do zasilania krajowego koszyka energetycznego biopaliwami, w celu zastąpienia oleju napędowego - twierdzi Franciane Moraes, Senior Manager w Mazars w Brazylii.

Chociaż stosowane rozwiązania polityczne mogą się różnić w zależności od kraju, wyraźny jest postęp w kierunku tych bardziej zrównoważonych. - Jednak wspomniane rozporządzenie UE nie uwzględnia rzeczywistego zanieczyszczenia środowiska - mówi Back. - Zamierzone cele w zakresie ochrony środowiska zostały już osiągnięte, ponieważ Covid-19 doprowadził do znacznej redukcji emisji. Ponieważ liczba przejechanych kilometrów na całym świecie spada, nie powinno zobowiązywać się producentów OEM do płacenia kar za zanieczyszczenia, które nie miały miejsca - przynajmniej nie w 2020 r. Nic jednak nie wskazuje na to, by UE zwolniła producentów OEM z tego zobowiązania - nawet na rok czy dwa.

Wykorzystywanie możliwości na każdym etapie łańcucha

Przedsiębiorstwa powinny uznać, że presja regulacyjna i polityczna wynikająca z rosnących wymagań klientów jest bodźcem do innowacyjności i tworzy potencjał wzrostu, a co za tym idzie możliwości przekształcenia linii produkcyjnych, salonów samochodowych i autostrad.

Redukcja emisji CO2 z produkcji i łańcucha dostaw

Christian Back zauważa, że większość producentów OEM planuje produkować samochody w sposób neutralny dla klimatu: Na przykład Volvo zobowiązało się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r., nie tylko w odniesieniu do swoich pojazdów, ale także sieci produkcyjnej i działalności. Inni wielcy producenci OEM, w tym Daimler, VW, Toyota i Ford, podjęli podobne zobowiązania. - Chcą pokazać ludziom, że poważnie traktują kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój - mówi Back. Firmy mogą się wyróżnić, wykazując się przywództwem i podejmując odważne zobowiązania nie tylko w zakresie swojej działalności, ale i całego łańcucha dostaw.

Lżejsze pojazdy, mniej benzyny 

Dążenie do efektywności paliwowej jest wyzwaniem, które producenci OEM dobrze znają i nadal będą szukać sposobów, aby pojazdy były lżejsze i zużywały mniej benzyny. - Plan Made in China 2025 oraz średnio- i długoterminowy plan rozwoju przemysłu samochodowego (the Automobile Industry Mid- and Long-Term Development Plan) koncentruje się na osiągnięciu „lekkości” poprzez zastosowanie nowych, kompozytowych materiałów i zmniejszenie zużycia paliwa na rynku chińskim, a także rozwój nowych pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym (NEV) - mówi Salzmann. Na całym świecie firmy analizują każdy element pojazdu - od świateł po opony - aby dowiedzieć się, jak zminimalizować zużycie benzyny.

Ekologiczne salony i usługi posprzedażowe

Covid-19 może przyspieszyć istniejące trendy w kierunku kupowania samochodów w sposób cyfrowy, a nie w salonie - zauważa Moraes. - Firmy są świadome możliwości wzmocnienia sprzedaży poprzez kanały cyfrowe, ograniczając kontakt między klientami a pracownikami salonów. – Mniejsza liczba intensywnie oświetlonych salonów oznacza mniejszy ślad węglowy, a przejście na kanały cyfrowe może być zaletą dla kupujących, którzy szukają możliwości personalizacji usług, a nie sprzedaży osobistej. - Audi i Porsche oferują platformy internetowe, za pośrednictwem których sprzedały już setki samochodów - mówi Back - a nadal istnieją możliwości rynkowe dla tych producentów OEM i dealerów, którzy harmonizują swoje platformy internetowe w sposób najlepiej służący klientom.

Przyspieszenie popytu na bardziej ekologiczne samochody

Producenci mogą stać się liderami w przekonywaniu nabywców samochodów o długoterminowej wartości zrównoważonego produktu – zwłaszcza gdy odstrasza ich wysoka cena początkowa. - Dla producentów OEM ważne jest ukierunkowanie swoich strategii komunikacyjnych na kwestie klimatu i zrównoważonego rozwoju, - mówi Grégory Derouet, drugi Globalny Dyrektor ds. Sektora Motoryzacyjnego w Mazars - aby otworzyć umysły klientów i partnerów, myśleć nieszablonowo i ostatecznie pokazać, że ich produkcja pomaga w tworzeniu bardziej ekologicznego świata.

Odnoszący sukcesy dostawcy przestawią się na technologię

Nie tylko producenci OEM mogą dostrzegać znaczące możliwości wynikające z przejścia na bardziej zrównoważone modele. - Za każdym razem, gdy producenci OEM napotykają na problem - mówi Back  - zazwyczaj przekazują większą część odpowiedzialności dostawcom, ale jednocześnie oferują im wsparcie w znalezieniu rozwiązania. - Wraz z pojawieniem się pojazdów elektrycznych i automatyzacji, prawdopodobnie nastąpi masowe przeprojektowanie flot pojazdów.

W odpowiedzi - Dostawcy odnoszący sukcesy będą działać szybko, aby przejść od nastawienia produkcyjnego do myślenia innowacyjnego - mówi Jeremy Rice, Partner zarządzający z Mazars. - Przyszłość produkcji to mniej części i elementów, a więcej technologii. Trudno jest po prostu zatrudnić inżynierów i zostać firmą technologiczną. Dostawcy muszą być obecni na rynku przejęć start-upów i być proaktywni w przejęciach, które stawiają ich na pozycji lidera, a nie tylko przyjmować postawę reaktywną.

Jest to podejście, które dostawcy prezentują coraz częściej. - Stopniowo rozwijają inne rodzaje działalności – mówi Salzmann. – Jeden z dostawców rur wydechowych, Faurecia, stworzył linię biznesową w zakresie czystej mobilności. Kupił firmy technologiczne, aby dokonać zmiany.

Popyt na zrównoważone pojazdy rośnie, choć powoli. Aby zwiększyć zainteresowanie klientów, konieczna jest współpraca firm motoryzacyjnych – z całego rynku – w celu stworzenia części, które wpłyną na obniżenie ceny ekologicznych pojazdów, tak aby były bardziej dostępne. W ten sposób dostawcy, producenci i sprzedawcy mają potencjał, aby zapewnić ekologiczne możliwości handlowe, jednocześnie zwiększając swoją wiarygodność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystywanie możliwości na każdym etapie łańcucha