Małgorzata Pek-Kocik w eksperckim panelu konsultacyjnym KNF

Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie wielu instytucji, również banków. W związku z pandemią w polskim sektorze bankowym pojawiły się nowe wyzwania interpretacyjne dotyczące stosowania przez banki standardów rachunkowości.

W tym celu powołany został specjalny panel Komisji Nadzoru Finansowego, w którym zasiadają trzej eksperci sektora bankowego, pięciu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem audytorskim oraz biznesowym związanym z badaniem sprawozdań finansowych banków oraz trzech przedstawicieli UKNF, w tym Przewodniczący KNF. Jednym z ekspertów, którzy weszli w skład panelu, jest Małgorzata Pek-Kocik, biegły rewident i Partner w Mazars odpowiadająca za usługi dla sektora instytucji finansowych.

Celem panelu jest przedstawianie stanowisk w zakresie stosowania przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej „MSSF” istotnych dla sektora banków komercyjnych w związku z pandemią COVID-19.

Panel nie wydaje wiążących interpretacji MSSF, gdyż jego celem jest wypracowanie praktycznego podejścia akceptowanego przez rynek na zasadzie merytorycznego konsensusu. Obszarem działalności mają być sprawy o największym znaczeniu systemowym i te budzące największe wątpliwości interpretacyjne.

Panel będzie funkcjonował 12 miesięcy od momentu jego powołania z możliwością przedłużenia.