Podejmowanie działalności za granicą

Niezależny podmiot z grupy The Economist, Economist Intelligence Unit (EIU) napisał serię artykułów sponsorowanych przez Mazars, koncentrując się na pięciu wyzwaniach stojących przez małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które rozpoczynają działalność za granicą. Działalność w nieznanym otoczeniu jest z jednej strony sporym wyzwaniem, ale z drugiej kryje w sobie ogromny potencjał.

Liczne przeszkody, które muszą pokonać MŚP sprawiają, że przy eksplorowaniu rynków międzynarodowych przedsiębiorstwom tym towarzyszy wiele niepewności. Jednakże, z uwagi na fakt, że świat się digitalizuje i globalizuje, korzyści możliwe do uzyskania szybko przeważają nad przeszkodami. Jakiego typu wyzwania stoją przed MŚP i jak można z nimi sobie poradzić? Mazars we współpracy z EIU analizuje te kwestie w naszym programie Venturing Abroad

5 wyzwań przy rozpoczynaniu działalności za granicą

Podejmowanie działalności za granicą

Więcej informacji na ten temat na specjalnej stronie poświęconej podejmowaniu działalności za granicą tu

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii

Technology
 • Średnie przedsiębiorstwa mogą szybko stać się eksporterami online i wiele z europejskich MŚP podejmuje działania w tym kierunku. 
 • Mogą korzystać z Internetu, żeby sprzedawać swoje produkty lub usługi na całym świecie od samego początku, stając się globalnymi firmami „od urodzenia”. MŚP mogą szybko wzrastać dzięki nowym niszom rynkowym w branżach, które zmieniły się pod wpływem technologii.
 • Mogą korzystać z rozwiązań informatycznych w celu outsourcingu i przenoszenia za granicę ważnych gałęzi działalności takich jak produkcja i pozostać w tej zagranicznej lokalizacji ze względu na potencjał lokalnego rynku.

Kwestie prawne i podatkowe 

Law and tax
 • Nieprzejrzyste zasady, niekonsekwentne stosowanie przepisów oraz kwestie klasyfikacji celnej i zmienne zasady VAT stanowią znaczną przeszkodę dla eksporterów MŚP. Różne klasyfikacje celne dla tego samego produktu mogą pojawić się nawet w obrębie jednolitego rynku.
 • Kolejną trudnością dla MŚP jest przebicie się przez gąszcz przepisów dotyczących odprawy celnej i klasyfikacji celnej.
 • Nawet w strefach wolnego handlu kwestie prawne i podatkowe utrudniają handel i są szczególnym problemem dla małych firm o ograniczonych zasobach. Firmy, które rozpoczynają działalność poza UE, zwykle wybierają rynki, z którymi UE ma zawartą umowę o wolnym handlu.   

Utrzymywanie wzrostu 

Sustaining Growth
 • Kluczem do długoterminowego wzrostu eksportu jest zwiększenie obecności i długoterminowego zaangażowania na danym rynku zagranicznym. W związku z tym niektóre MŚP zmniejszają liczbę rynków eksportowych, aby zapewnić zrównoważony wzrost i łatwość zarządzania.
 • Sprzedaż za granicę przez stronę www może okazać się mieczem obosiecznym. Nadmierna liczba rynków eksportowych może okazać się trudna w zarządzaniu dla MŚP świeżo rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Rozpoczęcie sprzedaży i budowanie lokalnego rynku jest tylko punktem wyjścia. W celu kontynuowania wzrostu i rozwoju na nowym rynku MŚP potrzebują szerszej strategii dotyczącej zwiększania i utrzymywania mocnej obecności lokalnej. 

Wyzwania logistyczne

Logistics
 • Zwrócenie uwagi na logistykę jest istotnym aspektem udanego wejścia na rynek, zaawansowane systemy IT zapewniają przewagę w uzyskaniu ekonomicznego wsparcia logistycznego.
 • W celu uniknięcia kosztownych problemów logistycznych wiele małych i średnich przedsiębiorstw świeżo wchodzących na rynek międzynarodowy zleca logistykę na zewnątrz, zarówno jeśli chodzi o transport przychodzący, zwroty i transport wychodzący dla towarów gotowych. MŚP muszą podjąć decyzję, w jaki sposób najlepiej zrównoważyć własny dział logistyki i outsourcing.
 • Dział logistyki doświadcza obecnie głębokich zmian, ponieważ firmy zajmujące się sprzedażą wielu produktów przechodzą z dystrybucji w sklepach i magazynach stacjonarnych na system global sourcing i realizację zamówień poprzez witryny e-commerce.

Wybór partnerów lokalnych

Local partners
 • W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju na nowych rynkach MŚP dostosowują produkty – a czasem modele biznesowe – do warunków lokalnych i zawierają partnerstwa z ekspertami od lokalnego rynku.
 • Obecność międzynarodowa MŚP rozwijających swoją działalność zagraniczną może przybrać różne formy: joint venture, umowy licencyjnej i o współpracy technicznej, umowy o przedstawicielstwo lub samodzielnej spółki zależnej. 
 • Komplementarne umiejętności, podobne cele i długoterminowe zaangażowanie to składniki przepisu na sukces dla MŚP przy zawieraniu partnerstw międzynarodowych.

Dokumenty

The High-Tech Advantage
The High-Tech Advantage
Legal and tax issues.pdf
Legal and tax issues.pdf
Sustaining Growth.pdf
Sustaining Growth.pdf
Meeting Logistics Challenges
Meeting Logistics Challenges
Finding Local Partners.pdf
Finding Local Partners.pdf