Relacje kobieta-mężczyzna: Co sądzą mężczyźni?

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez Mazars i WoMen'Up analizuje poglądy mężczyzn z 60 różnych krajów na temat kształtowania się relacji damsko-męskich.

W wielu krajach, XX wiek stał się wiekiem kształtowania się emancypacji kobiet. Czas podbojów pchnął kobiety do ubiegania się o najwyższe pozycje w kręgach politycznych, ekonomicznych oraz intelektualnych. Na całym świecie kobiety coraz liczniej zajmują stanowiska, które niegdyś zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn. W niektórych krajach wciąż zauważalna jest jednak przepaść między kobietą a mężczyzną, szczególnie w odniesieniu do równouprawnienia i dostępu do edukacji. Jednakże pojawiają się drobne inicjatywy.

Mimo iż poszanowanie równości płci nie zostało jeszcze w pełni osiągnięte, kobiety Generacji Y są jak do tej pory najbardziej niezależne i wyzwolone: posiadają dostęp do opieki medycznej, edukacji, pracy… a niektóre zajmują bardzo wpływowe stanowiska. Przed nami wciąż długa droga, jednak jej granice zostały już wyraźnie zaznaczone.

Tę opinię podziela  89% mężczyzn biorących udział w ankiecie. Oni zdają sobie sprawę z tego w jakim stopniu zmieniła się rola kobiet w ich kraju.

Jednak 9% uważa, że kobiety zrobiły zbyt duży postęp... To wynik, który aż prosi się o zastanowienie, jakie jest miejsce mężczyzny w świecie podbijanym przez kobiety. Czy postęp jest zbyt gwałtowny? Czy kobiety są zbyt ambitne? Czy poszły o krok za daleko?
 Jakie wnioski możemy wysnuć, patrząc na rewolucję jaka miała miejsce w przypadku roli kobiety w społeczeństwie?
 Jakie cele zostały już osiągnięte? Nad czym należy jeszcze popracować??

 Jeśli pozycja kobiety w społeczeństwie uległa zmianie, czy zmieniła się także pozycja mężczyzn? To pytania, które Mazars oraz WoMen’Up zdecydowali się zadać 750 mężczyznom generacji Y z 60 krajów.

 Badanie dostępne jest w angielskiej oraz francuskiej wersji językowej. Kluczowe wnioski z ankiety można poznać oglądając wideo poniżej.

Dokumenty

Male/female relations: What do men think?
Male/female relations: What do men think?
Relations homme/femme : Qu’en pensent les hommes ?
Relations homme/femme : Qu’en pensent les hommes ?