Kalkulacja obciążeń pracownika/przedsiębiorcy podatkiem PIT – porównanie co wybrać

Od 2022 r. zniesione zostanie prawo podatnika PIT do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Jednocześnie wysokość składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców objętych 19% podatkiem liniowym zostanie określona proporcjonalnie do osiągniętego dochodu i wyniesie 4,9% (nowe, dodatkowe obciążenie).

Z kolei składka zdrowotna w przypadku podatników, którzy wybrali ryczałt zostanie ustalona w stałej, relatywnie niskiej wysokości (jednocześnie został rozszerzony katalog przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtowego).

Zniesienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku ma zostać zrekompensowane podatnikom poprzez podwyższenie kwoty dochodów wolnych od podatku (z ok. 3000 zł do 30000 zł) i wysokości drugiego progu podatkowego (z 85528 zł do 120000), od którego zastosowanie znajduje wyższa stawka podatku dochodowego (32%).

Jednocześnie ustawodawca przewidział nową ulgę podatkową, tzw. ulgę dla klasy średniej, której celem jest ochrona osób uzyskujących przychody z pracy lub działalności gospodarczej w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, przed zwiększeniem obciążeń podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Pomożemy Państwu przygotować się do zmian, w szczególności poprzez określenie ich wpływu na wynagrodzenie netto Państwa pracowników oraz dochody osób prowadzących działalność gospodarczą. Wykorzystując przygotowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny, dowiedzą się Państwo, jak uchwalone zmiany wpłyną kwotowo i procentowo na dochody pracowników lub osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli jesteś indywidualnym przedsiębiorcą, pomożemy również w znalezieniu najbardziej optymalnej formy opodatkowania. 

Kontakt