Prowadzenie działalności we Francji – praktyczny poradnik

Grupa Mazars wraz z Business France połączyła doświadczenie swoich ekspertów, aby pomóc zagranicznym inwestorom i przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność we Francji. Mazars stworzył 4 praktyczne przewodniki, które, mamy nadzieję, dostarczą Państwu cennych informacji dotyczących rozpoczęcia działalności oraz jej rozwoju we Francji. Będą one obejmować następujące tematy: francuski system podatkowy, dostępne wsparcie i dotacje, prawo socjalne oraz dobre praktyki w zakresie zakładania firmy.

Aby promować zagraniczne projekty inwestycyjne we Francji, niezbędne jest właściwe zrozumienie czynników wpływających na wyniki i sukces, a także zapoznanie się z ostatnimi zmianami we francuskim środowisku biznesowym. 

Make A French Start! jest wspólną inicjatywą redakcyjną Mazars i Business Fance – krajową agencją, która wsparła 600 zagranicznych projektów inwestycyjnych we Francji w 2017 roku i wspomaga międzynarodowy rozwój francuskiej gospodarki. Jego celem jest rozwijanie pozytywnego dialogu z zagranicznymi firmami (dużymi grupami, MŚP oraz startupami), których strategia zakłada inwestowanie bądź reinwestowanie we Francji.

4 praktyczne poradniki

Przewodnik szczegółowo omawia reformy, które wspierają elastyczność i bezpieczeństwo dla przedsiębiorstw, a także istotne programy zachęt towarzyszące rozwojowi ambitnych i innowacyjnych projektów z zakresu przedsiębiorczości z całego świata. Przewodnik prezentuje również konkretne odpowiedzi na główne pytania zadawane przez biznesmenów, którzy zaczynają realizować swoje projekty.

Publikacje te będą szeroko rozpowszechniane, aby podnieść świadomość wśród międzynarodowych firm i influencerów, przy wsparciu naszych biur i sieci partnerów na całym świecie.

Kalendarz publikacji 2018

  • 3 maja: Broszura nr 1 - „Francuski system podatkowy”
  • 3 maja: Broszura nr 2 - „Dostępne wsparcie i dotacje”

Wkrótce:

  • Broszura nr 3 - „Prawo socjalne we Francji”
  • Broszura nr 4 - „Zakładanie firmy we Francji”