Globalne badanie sektora motoryzacyjnego 2018

Grupa ekspertów Mazars ds. przemysłu motoryzacyjnego wraz ze specjalistami IHS opracowała globalny raport 2018 dotyczący zrównoważonej mobilności.

Od paliw kopalnych po elektryczność; od modelu biznesu opartego na własności po model oparty na ekonomii współpracy; od modelu prowadzenia pojazdu przez osobę uprawnioną po autonomiczne samochody bez kierowców. Zmiany dotyczą zarówno samych pojazdów, jak i sposobu ich użytkowania.

5 strategii na czas przełomu

  • Przewiduj rynek i zachowania klienta. Końcowi odbiorcy poszukują dziś bardziej różnorodnych rozwiązań mobilnych. Dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego lub producentów sprzętu może to oznaczać konieczność wyjścia poza model sprzedaży oparty na samym pojeździe lub ilości pojazdów przypadających na jednego właściciela. To nowe podejście będzie wymagało wdrożenia innych mobilnych rozwiązań lub zastosowania rozwiązań ekonomii współpracy w przyszłych modelach biznesowych.
  • Angażuj więcej interesariuszy zewnętrznych w łańcuch wartości. W celu osiągnięcia większej skuteczności, wyższej jakości i standaryzacji procesów, przemysł motoryzacyjny wdrożył integrację wertykalną i stał się stosunkowo zamkniętym branżowym ekosystemem. Sukces w przyszłości będzie zależał od umiejętności współpracy z szerszym gronem interesariuszy takich jak: instytucje nadzorujące, władze lokalne, dostawcy infrastruktury czy rozwiązań IT, start-upy itd., które dołączą do ekosystemu. 
  • Uważaj na niedobór wykwalifikowanych pracowników teraz i w przyszłości. Dzisiejszy przemysł poszukuje talentów w obszarach, które w przeszłości nie były z nim związane, takich jak: technologie informatyczne, robotyka, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi, itp. Liczba dostępnych na rynku wykwalifikowanych specjalistów będzie ograniczona, gdyż przemysł motoryzacyjny rywalizuje obecnie o talenty z innymi technologicznymi spółkami, które posiadają renomę na rynku pracy, elastyczność, know-how oraz solidną kondycję finansową. Zadbanie o atrakcyjność sektora dla rynku pracy i najlepszych kandydatów będzie ważnym wyzwaniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przyszłości.
  • Zarządzaj wyższym poziomem inwestycji i uwzględnij wyższy poziom niepewności. Sektor wkracza na niezbadane terytorium pod względem inwestycji i rodzajów ryzyka. Będą się więc pojawiały coraz to nowe wyzwania: jak przystosować się w świecie, w którym pojawiają się i znikają bezprecedensowe modele biznesowe i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko inwestowania w przełomowe innowacje? Jak znaleźć równowagę pomiędzy dzisiejszą dobrą sytuacją finansową i strategicznymi inwestycjami jutro? 
  • Kontroluj przepisy w skali międzynarodowej. Regulacje w przemyśle motoryzacyjnym podlegają ciągłym zmianom. Obecnie przepisy odgrywają szczególnie ważną rolę, jeśli chodzi o innowacje takie jak: samoprowadzące się samochody, współdzielone jazdy lub ochrona danych użytkowników. Zdolność do zarządzania zmianami w przepisach i ich antycypowania w skali globalnej będzie miała ogromny wpływ na jutrzejszy model biznesu.

Raport uwzględnia wnioski ze wspólnej dyskusji pomiędzy globalnymi liderami praktyki motoryzacyjnej i ekspertami branżowymi z IHS Markit oraz siedmioma krajowymi liderami sektora motoryzacyjnego w Mazars. Przedstawiliśmy także kilka mini studiów przypadków dotyczących wpływu rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności na duże miasta na świecie.

Czy są Państwo zainteresowani tym tematem i chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Prosimy zatem zapiąć pasy i życzymy miłej podróży!

Dokumenty

Sustainable Mobility-Mazars Global Automotive Study 2018
Sustainable Mobility-Mazars Global Automotive Study 2018
IHS Round Table Discussion - 2018 Mazars - Sustainable Mobility
IHS Round Table Discussion - 2018 Mazars - Sustainable Mobility
UK-Mazars Global Automotive Study 2018
UK-Mazars Global Automotive Study 2018
China-Mazars Global Automotive Study 2018
China-Mazars Global Automotive Study 2018
US-Mazars Global Automotive Study 2018
US-Mazars Global Automotive Study 2018
France-Mazars Global Automotive Study 2018
France-Mazars Global Automotive Study 2018
Germany-Mazars Global Automotive Study 2018
Germany-Mazars Global Automotive Study 2018
India-Mazars Global Automotive Study 2018
India-Mazars Global Automotive Study 2018
Poland-Mazars Global Automotive Study 2018
Poland-Mazars Global Automotive Study 2018