Ilościowy wpływ MSSF 9: wstępne ustalenia

Pod koniec lutego 2018 r. wszystkie największe banki europejskie opublikowały informacje na temat wpływu wdrożenia nowego standardu MSSF 9, wprowadzającego liczne zmiany, m.in. w temacie klasyfikacji , utraty wartości czy rachunkowości zabezpieczeń. Ich wpływ na dzień przejścia znacznie różni się w zależności od banku. W większości przypadków są one niekorzystne, jednak dla niektórych banków nie mają praktycznie żadnego znaczenia lub nawet okazują się oddziaływać pozytywnie. Stosowane wskaźniki charakteryzują się również zmiennością: chociaż wpływ na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) jest stałym, wspólnym wskaźnikiem, poziom dalszych zgłaszanych szczegółów znacząco różni się w zależności od instytucji.

W celu podsumowania i przedstawienia wstępnych trendów, zdecydowaliśmy się przeprowadzić to badanie wśród pierwszych 30 banków publikujących sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Ta krótka analiza pozwoli na szybki przegląd szacowanych skutków MSSF 9 i podejścia do sprawozdawczości przyjętego przez banki.

Wybrane banki europejskie

IFRS 9 findings

wiodących banków z grupy STOXX Europe 600 sporządzających swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF  

Kluczowe wskaźniki

 

IFRS 9

                                   

banków objętych próbą zgłosiło wpływ MSSF 9 na ich wskaźnik CET1albo pod względem ilościowym albo wskazując, że oczekiwany wpływ nie był znaczący 

Analiza wpływu MSSF 9 według etapów

  • Faza 1 standardu wprowadziła nowe wymagania dotyczące klasyfikacji i wyceny;
  • Faza 2 standardu wprowadziła nowe zasady dotyczące utraty wartości;
  • Faza 3 standardu wprowadziła nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń.

    

IFRS

                                                                                     

banków z naszej próby przedstawiło informacje o wpływie MSSF 9 według etapów

Zapoznaj się z pełną analizą dostępną poniżej 

Dokumenty

Impacts chiffrés d'IFRS 9 - premiers enseignements.pdf
Impacts chiffrés d'IFRS 9 - premiers enseignements.pdf
Quantified impacts of IFRS 9 - initial findings.pdf
Quantified impacts of IFRS 9 - initial findings.pdf