Przewodnik po badaniu wspólnym

Obecnie panuje jednomyślna zgoda co do tego, że przeważająca dominacja tylko czterech firm na światowym rynku audytu jest niekorzystna i wymaga reformy. Niestety, mimo że zmiany są jeszcze na wczesnym etapie wprowadzania, istnieją już wyraźne oznaki, że rozporządzenie UE w sprawie badania sprawozdań finansowych z 2014 r. i inne powiązane ze sobą inicjatywy nie doprowadzą do osiągnięcia pożądanych celów w zakresie ograniczenia koncentracji rynku, zwiększenia konkurencji i poprawy jakości badania sprawozdań finansowych.

Potwierdzamy zatem nasze nieustanne poparcie dla wspólnego badania jako podstawowej części każdego pakietu działań, które należy rozważyć jako sposób rozwiązania obecnej sytuacji. 

Jeśli mamy stworzyć dynamiczny, innowacyjny rynek audytu, zaspokajający potrzeby akcjonariuszy, innych interesariuszy firmy w połowie XXI wieku, musimy rozpocząć tworzenie konkurencyjnego rynku w sposób, który zapewni nowym podmiotom wchodzącym na rynek świadczenie usług audytorskich dla dużych spółek interesu publicznego (ang. Public Interest Entity - PIE).

Należy wyjaśnić na czym polega wspólny audyt i podważyć związane z nim mity. Jest to przetestowany i sprawdzony mechanizm ułatwiający powstawanie nowych podmiotów, a w przypadku Francji doprowadził już do stworzenia najmniej skoncentrowanego rynku audytu spośród wszystkich największych gospodarek świata. Uważamy, że wspólny audyt, podejmowany we właściwym duchu współpracy, wzmacnia również ustalenia dotyczące zarządzania przeprowadzaniem audytów i zapewnia rzeczywistą poprawę jakości audytu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, POBIERAJĄC Przewodnik TUTAJ:

Dokument

A Guide to Joint Audit
A Guide to Joint Audit