Water. For Good

Światowy Dzień Wody, inicjatywa ustanowiona przez ONZ w 1992 r., przypomina światu, że wciąż istnieje pilna potrzeba ochrony i dystrybucji najcenniejszego surowca dla życia i społeczeństwa.

Temat Światowego Dnia Wody 2019 brzmi: „Nie pozostawiając nikogo za sobą”. Jest to adaptacja kluczowej obietnicy programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030: w miarę postępów zrównoważonego rozwoju każdy musi odnieść korzyści. Dostęp do czystych i bezpiecznych zasobów wodnych powinien być uznawany za podstawowe prawo człowieka, niezależnie od innych przyczyn społecznych, ekonomicznych, płciowych czy etnicznych.

Patrząc na liczby, około 4 miliardów ludzi - prawie dwie trzecie światowej populacji - doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku, a 2,1 miliarda ludzi żyje na co dzień bez bezpiecznej wody w swoich domach.

Mazars, aktywny partner w  globalnych praktykach zrównoważonego rozwoju w obszarze wody uważa, że profesjonalne firmy doradcze również odgrywają istotną rolę w tej kwestii. Staramy się promować naszą misję Business. For Good™. Pomagamy przedsiębiorstwom i społeczeństwu w ustanowieniu silnego przywództwa, wspieramy zarządzanie i dzielenie się najlepszymi praktykami oraz zwiększamy przejrzystość.

Włączenie się w tegoroczne obchody “Światowego Dnia Wody” pokazuje, że Mazars nie tylko opowiada się za istotnymi kwestiami, ale także nasza globalna społeczność nie rzuca słów na wiatr.

Capture.PNG

Mazars USA publikuje perspektywy przemysłu wodnego 2019

W 2012 r. Mazars USA wydał pierwszą publikację na temat prognoz dotyczących gospodarki wodnej, aby odegrać naszą rolę w prowadzeniu edukacji i badań niezbędnych do wspierania zrównoważonych rozwiązań dla wszystkich form usług wodnych.

W tegorocznej publikacji również przedstawiamy perspektywę dotyczącą kluczowych tematów związanych z działaniami, finansami i przyszłymi trendami. Nieustannie starając się udoskonalić tę publikację i zwiększyć jej wartość, w sekcji operacyjnej skupiliśmy się na dużych zbiorach danych i analizie danych.

Cieszymy się, że możemy nadal uczestniczyć w toczącej się dyskusji na temat tego, jak najlepiej sprostać wyzwaniom przemysłu wodnego i zapewnić edukację w tej dziedzinie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Badanie przeprowadzone w Chile w celu oceny ryzyka i wpływu wody

W 2018 r. Mazars przeprowadził, przy wsparciu YouGov, globalną ankietę wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla we wszystkich branżach. W tym roku, aby uczcić Światowy Dzień Wody, postanowiliśmy przeanalizować wpływ na biznes, przeprowadzając ankiety wśród ponad 265 dyrektorów wyższego szczebla, bądź osób na równorzędnych stanowiskach, w Chile, w ponad 20 sektorach.

 

                     

WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/

13 Mekonnen and Hoekstra (2016), Four billion people facing severe water scarcity. Science Advanced, Vol. 2, No. 2: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/26933676