Analiza porównawcza finansowej komunikacji reasekurantów 2019 (część I)

W związku z ciągle rozszerzającą się rolą reasekuracji, Mazars przeanalizował najnowsze sprawozdania finansowe 10 najważniejszych reasekurantów na całym świecie dokonując analizy porównawczej, celem lepszego zrozumienia profilu ryzyka i strategii reasekurantów. W tym roku raport zostanie opublikowany w dwóch częściach.

Kontekst badania

Mazars przeanalizował sprawozdania finansowe 10 najważniejszych światowych dostawców usług reasekuracyjnych i dokonał ich analizy porównawczej.

Pierwsza część skupia się na zasobach niematerialnych i odroczonych kosztów nabycia, przedstawia przegląd otoczenia podatkowego i odroczonych podatków oraz przygląda się wskaźnikom pomiaru wyników.

Druga część publikacji zaplanowana jest później w tym roku i zawierać będzie spektrum ryzyka
w firmach. Skupimy się na zarządzaniu ryzykiem oraz Solvency II i ubezpieczeniowych papierach wartościowych takich jak obligacje katastrofalne(CAT)/obligacje skrajnej śmiertelności, które są finansowane przez reasekuratorów.

Jak podkreślono w poprzednim wydaniu, zauważamy, że towarzystwa reasekuracyjne na ogół są transparentne w swoich sprawozdaniach finansowych. W porównaniu do 2017 roku, rozdrobnienie dostarczanych informacji pozostaje stabilne i jest zgodne z wymogami MSSF lub amerykańskimi GAAP. Ujawnianie informacji zgodnie z MSSF wydaje się jednak bardziej kompleksowe w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych oraz podatków odroczonych.

Panel reasekurantów

Zgodnie z raportem opublikowanym w zeszłym roku, skupiliśmy się na kilku firmach, w których głównym przedmiotem działalności jest reasekuracja.

Firmy te wybraliśmy na podstawie 15 najważniejszych światowych reasekurantów (w oparciu o składki przypisane brutto), z których to wyróżniliśmy jedną azjatycką i jedną indyjską firmę (Korean Re; the General Insurance Corporation of India) oraz dwie spółki (Great West Lifeco oraz Transatlantic Holdings), zapewniając porównywalność.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, z panelu wykluczyliśmy XL + Catlin ze względu na ich wchłonięcie przez AXA, natomiast włączyliśmy China Re. Warto również wspomnieć, że reasekuranci dostarczają również bezpośrednich usług ubezpieczeniowych, jak np. Munich Re (za pośrednictwem ERGO Group), które to nie zostały wykluczone z badania, jako że prezentujemy skonsolidowane dane liczbowe grupy.

Z punktu widzenia przejrzystości informacji, w badaniu uwzględniliśmy również AXA i Allianz, nazywane później “wybranymi ubezpieczycielami”, ponieważ uznaliśmy, że informacje te pozwolą lepiej zrozumieć sposób porównania towarzystw reasekuracyjnych do zwykłych ubezpieczalni.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz raport.

Dokument

Mazars_Insurance Benchmark Study.pdf
Mazars_​Insurance Benchmark Study.pdf