Integracja zrównoważonego rozwoju: przezwyciężanie braku możliwości i zasobów

Wszystkie firmy, niezależnie od wielkości mogą uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki bardziej zrównoważonej ofercie biznesowej. Niektórzy jednak są zniechęceni wyzwaniami, zarówno tymi znanymi, jak i nieznanymi, związanymi z budowaniem zrównoważonego biznesu, a także postrzeganymi obciążeniami dla zasobów w wyniku nowych zobowiązań, takich jak pomiar i zarządzanie wpływem ESG w czasie.

Poniżej prezentujemy przykłady, w jaki sposób można łatwo przezwyciężyć problemy związane ze zdolnością produkcyjną w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Mogą Państwo skorzystać z bardziej kompleksowego zestawu rozwiązań dostępnych w naszej wspólnej publikacji z ecoDa "Praktyczny przewodnik dla zarządów i zespołów kierowniczych na temat zrównoważonego rozwoju". 

1. Zaangażuj ludzi w działanie. Kluczowe znaczenie dla wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w firmie będzie miało zaangażowanie pracowników i szerszego kręgu interesariuszy w Państwa wizję, strategię i wytłumaczenie im, jakie przyniesie im to korzyści z biegiem czasu.

Istotne będzie również zaangażowanie pracowników (wszystkich szczebli) w grupy robocze, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w organizacji. Grupy te mogą z kolei odpowiadać za różne kwestie, począwszy od pomiaru zadań (takich jak redukcja dwutlenku węgla przez pracowników) po tworzenie nowych parametrów rekrutacji bardziej zróżnicowanego zespołu.

2. Włącz zrównoważony rozwój do obowiązków każdego pracownika. Zadania związane ze zrównoważonym rozwojem można również włączyć (w granicach rozsądku) do pełnionych już funkcji pracowników, opisów stanowisk i celów rozwoju osobistego. Często nie jest to zwiększenie nakładu pracy, lecz tylko rozszerzenie ich dotychczasowych kompetencji. Ale z definicji często podnosi to cel i wartość ról poszczególnych jednostek. Według najnowszego globalnego badania1, opublikowanego przez Hewlett Packard1, pracownicy są bardziej produktywni, zmotywowani i zaangażowani, gdy pracują dla pracodawcy, który jest liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej.

3. Wykorzystaj wielkość firmy do szybszego rozwoju. Przy zwyczajowo mniejszej liczbie sztywnych hierarchii i procesów średnie przedsiębiorstwa wykazują zdolność do szybszego dostosowywania się do bardziej zrównoważonego modelu biznesowego. Zmiany można wdrażać szybciej, ponieważ średnie przedsiębiorstwa potrzebują mniej zasobów i kapitału niż większe.

Aby lepiej zrozumieć, na jak zaawansowanym etapie swojej „drogi do zrównoważonego rozwoju" jest Państwa firma, zachęcamy do skorzystania z narzędzia online Mazars ESG Diagnostic and Health Check tool, które pokazuje zagrożenia i szanse w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju specyficzne dla Państwa firmy.

1 Badanie HP dotyczące Zrównoważonego Rozwoju Pracowników

Wezwanie do zrównoważonego życia jest skierowane do całej ludzkości, a biznes jest instrumentem umożliwiającym realizację tego słusznego celu. Czy potrafimy ponownie przeanalizować nasze codzienne wybory dla większego dobra?

Bongiwe Mbunge Partner - Business Sustainability

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwa firmie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza lub odwiedzenie naszej strony głównej.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.