Przyjęcie zrównoważonego sposobu myślenia: przeniesienie akcentu z ryzyka na możliwości

09.12.21 Niektóre firmy nadal postrzegają politykę zrównoważonego rozwoju jako zagrożenie dla ich działalności. Nic bardziej mylnego. W nowej gospodarce firmy wkrótce zorientują się, że włączenie zrównoważonego rozwoju do ich strategii biznesowej pomoże im wykorzystać szanse, lepiej zarządzać ryzykiem i zwiększyć ich atrakcyjność dla inwestycji wewnętrznych. Jednocześnie będą mogły w ten sposób przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego i tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Przeanalizowaliśmy niektóre z najczęstszych obaw, jakie mają firmy, gdy uwzględniają zrównoważony rozwój w strategiach. Następnie przedstawiliśmy rzeczywistość w oparciu o nasze praktyczne doświadczenie.

1. Koszt. Niektóre firmy są nadmiernie skoncentrowane na początkowych kosztach włączenia zrównoważonego rozwoju do swojej strategii biznesowej; w zakresie rozwoju produktu, ewolucji istniejących procesów i pomiaru nowych wyników. Można to jednak z nawiązką zrekompensować oszczędnościami kosztów, zmniejszonym ryzykiem (na przykład w łańcuchach dostaw) i większą wydajnością operacyjną.

2. Zarządzanie biznesowe. Podczas gdy ponowne sformułowanie wewnętrznych polityk i aktualizacja strategii zarządzania może prowadzić do zmian, takich jak restrukturyzacja zakresu obowiązków zespołu kierowniczego – a czasami także zarządu, przede wszystkim ulepszone zarządzanie będzie stanowiło jasny sygnał, że Twoja firma ma długoterminowe, zrównoważone plany. Będzie to nieoceniony czynnik przewagi konkurencyjnej, umożliwiający przyciągnięcie inwestycji wewnętrznych oraz motywowanie nowych i obecnych pracowników.

Aby zapewnić dalsze wskazówki, opracowaliśmy „Praktyczny przewodnik dla zarządów i zespołów kierowniczych na temat zrównoważonego rozwoju”, który zawiera porady dotyczące angażowania się w zrównoważony rozwój.

3. Ewolucja zamiast rewolucji. W przypadku większości firm nie chodzi o ponowne wymyślanie celu biznesowego, ale o integrację zrównoważonego rozwoju z istniejącymi celami firmy. Nie trzeba jednak spełniać wszystkich zasad zrównoważonego rozwoju od pierwszego dnia. To raczej podróż niż cel.

Jednym z najczęstszych wyzwań jest zatem wiedza, od czego zacząć – oraz określenie krótko-, średnio- i długoterminowych priorytetów.

Zmniejszenie śladu węglowego Twojej firmy, redukcja (lub eliminacja) niezrównoważonych materiałów i praktyk w Twojej firmie muszą być częścią strategii etapowej, której właścicielami są wewnętrzni interesariusze i partnerzy biznesowi firmy.

4. Lepsze dostosowanie do nowej gospodarki. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone zarządzanie ze strony klientów, inwestorów i dostawców, więc zintegrowanie go ze strategią biznesową oznacza również zaspokojenie ich zapotrzebowania na zrównoważone produkty i usługi. Udowodniono również, że zrównoważony rozwój jest powiązany z pozytywnym skojarzeniem z marką. Widzimy na przykład, jak bardzo może to być korzystne dla średnich przedsiębiorstw starających się o kontrakty z rządami lub większymi firmami.

Największe ryzyko polega na tym, że firmy są bierne w tym zakresie, choć z naszego doświadczenia wynika, że wiele z ich jest już na zaawansowanym etapie planowania biznesowego.

William Hughes

W tym stale zmieniającym się świecie, zrównoważony rozwój przekształcił się z czegoś postrzeganego jako dodatek, który „fajnie mieć” w niezbędny element każdej firmy, bez względu na jej wielkość. W związku z ruchem w stronę kapitalizmu interesariuszy i uznania wagi tworzenia długoterminowej wartości, biznes jak zwykle nie jest już możliwy. Nadszedł czas, aby pojąć ESG jako szansę lub ryzykować, że nasza firma stanie się nieistotna

William Hughes Konsultant ds. Zrównoważonego rozwoju