Znaczenie zrównoważonego rozwoju w przyciąganiu nowych talentów

15/03/22 W procesie rekrutacji (i zatrzymywania) talentów coraz istotniejsze jest, aby pracodawca posiadał referencje wykazującego zaangażowanie w kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Badanie opublikowane przez Hewlett Packard1 wyraźnie pokazuje, co sprawia, że pracownicy są bardziej produktywni, zmotywowani i zaangażowani, gdy pracują dla pracodawcy, który jest liderem w dziedzinie odpowiedzialności społecznej. 

Pracownicy, zwłaszcza dobrze zapowiadający się millenialsi i talenty pokolenia Z, chcą być częścią podróży, która ma korzystny wpływ na środowisko i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. 1 na 4 pracowników potwierdza, że rozważyłby rezygnację z pełnienia dotychczasowej roli i przejście na stanowisko oferowane przez firmę bardziej przyjazną środowisku2.

Rosnący etos środowiskowy jest czynnikiem napędzającym wzrost liczby osób poszukujących pracy. W rzeczywistości 61% pracowników biurowych zgadza się ze stwierdzeniem, że zrównoważony rozwój nie jest już tylko miłym dodatkiem, ale stał się czymś, co 'trzeba mieć' w firmie.

Mimo że zielone referencje przyciągają największe talenty, zrównoważony rozwój nadal nie jest postrzegany jako priorytet przez wielu pracodawców. Oto tylko kilka sposobów, które mogą pomóc w przyciągnięciu wysoko uzdolnionych talentów: 

  1. Spraw, aby zrównoważony rozwój stał się częścią procesu rekrutacyjnego. Aby dotrzeć do odpowiedniej grupy talentów, szczegółowo opisz, w jaki sposób zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w Twojej firmie, zarówno w opisach stanowisk, jak i w kampaniach rekrutacyjnych.
  2. Dostosuj rekrutację do wartości cenionych przez millenialsów. Szacuje się, że do 2025 r. millenialsi będą stanowić 75% zatrudnionych. Około 30% pracowników stwierdziło, że pracowało ciężej dla przedsiębiorstw, które stosują te strategie2. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule o rekrutowaniu i zatrzymywaniu pracowników Generacji Z
  3. Zmień pracowników w ambasadorów. Ponieważ zrównoważony rozwój jest dla pracodawcy powodem do dumy, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pracownicy będą dzielić się działaniami Twojej firmy z przyjaciółmi o podobnych poglądach - na LinkedIn i na profesjonalnych stronach internetowych, budując Twoją reputację i wspierając inicjatywy rekrutacyjne.

1 HP Workforce Sustainability Survey
2 Circular

Yaman Alkan

Świadomość zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę na całym świecie, szczególnie wśród Millenialsów i Pokolenia Z, a firmy zaczęły podejmować konkretne kroki, aby rozpocząć swoją podróż do zrównoważonego rozwoju i otworzyć się na nowe role związane z tym obszarem. Jednak nowe pokolenia oczekują, że ich pracodawcy w pełni włączą do swojej strategii kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i uważają, że firmy powinny dążyć do brania większej odpowiedzialności za środowisko.

Musimy wspierać przyszłe pokolenia, aby ich głos był słyszalny, poprzez dopasowanie ich obecnych kompetencji do profili talentów, których poszukują firmy. Firmy mogą również towarzyszyć im w tej pełnej wyzwań podróży, czyniąc zrównoważony rozwój integralną częścią ich rekrutacji.

Yaman Alkan Sustainability Services Partner