Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?

Mazars publikuje globalne badania na temat znajomości, inwestycji i poziomów wdrażania pięciu technologii przyczyniających się do zmian w miejscu pracy.

Niezależnie od tego, czy mowa o innowacji dla biznesu, zaangażowaniu pracowników czy codziennej wydajności, technologia obiecuje rozwiązać wszystkie te problemy. Jednakże w obliczu ograniczonych możliwości liderzy mogą nie mieć pewności co do korzyści wynikających z zastosowania pewnych technologii, sposobu skoncentrowania inwestycji i zaangażowania ludzi w proces zmian.

Z tego powodu opublikowaliśmy raport „Are You Missing the Tech Train?” (Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?) przedstawiający państwa i sektory, które przodują w wykorzystaniu technologii w miejscu pracy i ukazuje liderom, jak pokonywać bariery w procesie przekształcenia biznesu.

Raport prezentuje wyniki badania, które obejmuje odpowiedzi ponad 600 liderów z Chin, Francji, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dyrektorów zapytano m.in. o poczynione inwestycje, korzyści, których oczekują
w związku z zastosowaniem nowych technologii oraz o czynniki utrudniające bądź spowalniające wdrożenie i inwestowanie.

Wnioski z naszych badań wskazują na silną dynamikę rozwoju nowych technologii. Ogólnie rzecz biorąc poziom ich znajomości jest wysoki, liderzy dostrzegają ich pozytywny wpływ na prowadzenie biznesu i planują zwiększyć inwestycje w nowe technologie. Są jednak obszary budzące obawy, a niektóre kraje i sektory tracą na znaczeniu w porównaniu z ich odpowiednikami.

Guillaume Devaux Partner, Lider Sektora Technologii

 

W badaniu uwzględniono 5 rodzajów technologii:

Raport Technologiczny.png

Raport zawierający opinie ekspertów Mazars, skupia się na krajach o najwyższym poziomie znajomości rozwiązań technologicznych i najbardziej chętnych do inwestowania i wdrażania pięciu technologii. Wskazuje również, które państwa nie nadążają za zmianami oraz proponuje praktyczne rozwiązania liderom zorientowanym na osiągnięcie jeszcze więcej korzyści płynących z zastosowania technologii w miejscu pracy.

Porównując kraje, sektory i wielkość organizacji, badanie dowodzi, że:

  • Liderzy w Chinach są najbardziej zaznajomieni ze wszystkimi technologiami, następnie są to (kolejno) Niemcy, Indie, USA, Francja i Wielka Brytania
  • Sztuczna inteligencja to technologia, którą zna większość ludzi
  • Najbardziej prawdopodobne jest, że Chiny i Indie wdrożą przynajmniej jedną z pięciu technologii, podczas gdy najmniej prawdopodobne jest, że zrobią to Francja i Wielka Brytania
  • System ERP jest najczęściej wdrażaną technologią
  • Występują opóźnienia we wdrażaniu omawianych technologii w sektorze publicznym - 50% respondentów wskazało, że „nic się nie dzieje” w związku z omawianymi technologiami
  • Na chwilę obecną więcej niż połowa ankietowanych wydaje ponad 25% budżetu przeznaczonego na IT na włączenie omawianych technologii
  • Indie są krajem, gdzie respondenci mają największą chęć zwiększenia budżetu na technologie, jednocześnie Francja i Wielka Brytania wydały na wymienione technologie najmniej
  • Oszczędność kosztów, przekształcenie modelu biznesowego i poprawa jakości wskazywane były jako najważniejsze korzyści płynące z zastosowania którejś z pięciu technologii
  • Niezbędne zasoby inwestycyjne, odpowiedni pracownicy i umiejętności oraz dojrzałość rynku były trzema głównymi barierami dla zwiększenia inwestycji technologicznych.

Chociaż raport „Are you missing the tech train?” (Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?”) nie uwzględnia w swoich analizach sytuacji w Polsce, jednak podczas rozmów z klientami zaobserwowaliśmy pewne tendencje w rozwoju najnowszych technologii. Rośnie ich znaczenie w rodzimym biznesie, jednakże nie do końca jesteśmy przygotowani na potencjalne możliwości.  

Polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się bardzo niskim stopniem cyfryzacji, a w dziedzinie integracji technologii cyfrowych i adaptacji technologii e-biznesu (np. rozwiązań e-commerce) nasz kraj również pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Dla kontrastu, Polska wypada bardzo dobrze na tle UE, jeśli chodzi o wykorzystanie blockchain. Mimo że nadal nie osiągnął on pełnego potencjału, jest coraz częściej wykorzystywany jako platforma optymalizująca i usprawniająca procesy biznesowe, np. w obszarze trwałego nośnika, programów lojalnościowych, obsługi organów spółek, a także dematerializacji akcji.

Pozytywne rokowania w tym zakresie widzi Jarosław Bochenek: 

Polska powoli, ale skutecznie realizuje projekty związane z wdrażaniem najnowszych technologii codziennego użytku w firmach i skoro na chwilę obecną już zauważalny jest wzrost potencjału wykorzystania technologii bloków, to myślę, że po pokonaniu barier finansowych wzrosną nakłady na inwestycje w nowe technologie, a absolwenci wykształceni w kierunku IT oraz sztucznej inteligencji, także w Polsce, będą mieli okazję wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Wszystko to, może sprawić, że Polska stanie się miejscem dynamicznego rozwoju biznesu w nowym wymiarze

Jarosław Bochenek Partner, Członek Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie i badaniu, zapraszamy do obejrzenia video ‘Are You Missing the Tech Train?’, do którego link znajduje się poniżej.

Dokumenty

Tech Train Report.pdf
Tech Train Report.pdf
Executive Summary Tech Train.pdf
Executive Summary Tech Train.pdf
Tech Train_komunikat prasowy
Tech Train_​komunikat prasowy