Jak banki reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu

Oczekuje się, że zrównoważone finansowanie będzie kluczowym czynnikiem powrotu do ożywienia gospodarczego po Covid-19, zaś organy regulacyjne zachęcają banki do aktywnego włączania ryzyka związanego z klimatem do swojej działalności gospodarczej i ramowego systemu zarządzania ryzykiem. W tym kontekście Mazars przeanalizował, w jaki sposób 30 największych banków na świecie reaguje na ryzyko finansowe związane z klimatem.

Wybuch pandemii Covid-19 uświadamia potrzebę reakcji na zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju i poprawy odporności społecznej. W Odnowionej Strategii na rzecz  finansowania i zrównoważonego rozwoju (Renewed Sustainable Finance Strategy), dostępnej celem konsultacji do 15 lipca 2020 roku, Komisja Europejska daje jasny komunikat: pandemia nie opóźniła realizacji europejskich długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju. Program zrównoważonego finansowania UE będzie w rzeczywistości kluczowym czynnikiem ożywienia gospodarczego w odpowiedzi na Covid-19, a sektor finansowy odegra kluczową rolę w mobilizowaniu niezbędnego kapitału.

W tym kontekście przeanalizowaliśmy, w jaki sposób 30 największych banków z całego świata radzi sobie z ryzykiem finansowym związanym z klimatem, zapoznając się z publicznie ujawnionymi przez nie informacjami. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia, w jakim banki uwzględniły zmiany klimatyczne w obszarach zarządzania, zarządzania ryzykiem, analizy scenariuszy i publicznie ujawnianych informacji, a także ocena poziomu ich gotowości do spełnienia bieżących i przyszłych oczekiwań nadzorczych związanych z klimatem.

Jeśli chcesz  dowiedzieć się więcej o tym, jak niektóre z największych banków na świecie reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu, pobierz pełną wersję raportu.

Dokument

How banks are responding to the financial risks of climate change.pdf
How banks are responding to the financial risks of climate change.pdf