WSKAŹNIK RÓWNOWAGI PŁCI 2020: DĄŻĄC DO RÓŻNORODNOŚCI

Jak wynika z indeksu oraz raportu Mazars i OMFIF: równowaga płci w bankach centralnych wzrasta, ale postęp jest powolny.
Wskaźnik równowagi płci OMFIF bada ile kobiet i mężczyzn zajmuje wyższe stanowiska seniorskie w bankach centralnych, funduszach państwowych i publicznych funduszach emerytalnych. Badanie, w tym roku przeprowadzone po raz siódmy, ocenia i szereguje instytucje bankowe w oparciu o równowagę płci na stanowiskach menedżerskich i w zarządach.

Instytucje finansowe zmierzają we właściwym kierunku

Jednak postęp jest powolny. Wskaźnik równowagi płciowej wykazuje:

  • Równowaga płci w bankach centralnych poprawiła się drugi rok z rzędu, natomiast wynik w ujęciu globalnym utrzymuje się na poziomie 27.5 punktu (gdzie 100 punktów oznacza idealną równowagę)
  • Jeden na pięć banków centralnych nie zatrudnia kobiet na najwyższych stanowiskach menadżerskich.
  • Tylko 14 banków centralnych na świecie jest zarządzanych przez kobiety, włączając Europejski Bank Centralny z Christine Lagarde, pierwszą szefową, na czele.

Duża odporność na parytety płci

Zdecydowana większość banków centralnych nie posiada parytetów płci na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Aż 84% badanej próby nie ma parytetu płci dla swojego zarządu ani rady ds. polityki pieniężnej. Niektóre organizacje stwierdziły, że choć nie mają parytetu, to ich celem jest, w większości przypadków, aby jedną trzecią stanowisk zajmowały kobiety.

Lepsza sytuacja w europejskich funduszach emerytalnych

Europejskie publiczne fundusze emerytalne osiągają najlepsze wyniki w zakresie równości płci i wypadają najlepiej na tle trzech rodzajów instytucji objętych badaniem. W funduszach emerytalnych w Europie pracuje 36 kobiet na stanowiskach kierowniczych, w porównaniu do 31 w zeszłym roku – spośród 191 funduszy. Duński fundusz emerytalny dla pielęgniarek i pielęgniarzy zarejestrowanych przez państwo i sekretarzy medycznych uzyskał w 2020 roku doskonały wynik 100 punktów.

Hiszpania z najlepszym wskaźnikiem

Siódmy doroczny indeks wykazuje, że Hiszpania ma najlepsze wyniki w zakresie równowagi płci. Następna w kolejności jest Aruba, Islandia i Malezja. Banco de España znajduje się na szczycie indeksu banków centralnych, podczas gdy Kajmany były jedyną jurysdykcją objętą przez wskaźnik równowagi płci, gdzie więcej niż jeden typ instytucji jest zarządzany przez kobietę (fundusz emerytalny i bank centralny).

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ RAPORT “DĄŻĄC DO RÓŻNORODNOŚCI”