Aktualizacja raportu rocznego 2009/2010 w związku z doroczną Konwencją Wspólników w grudniu 2010

W związku z doroczną Konwencją Wspólników Grupy, która odbyła się w Pradze w grudniu ubiegłego roku, międzynarodowa grupa audytorsko-doradcza Mazars przedstawia zaktualizowaną wersję swojego szóstego Raportu Rocznego.

Coroczna Konwencja Wspólników jest kluczowym wydarzeniem dla sieci biur partnerskich Mazars. Przy okazji tej właśnie Konwencji publikowany jest Raport Roczny Grupy przedstawiający zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy sporządzone zgodnie z MSSF. W trakcie Konwencji wszyscy wspólnicy omawiają i uchwalają strategię Grupy (rozszerzenie działalności na kolejne kraje, oferowanie nowych usług, rozwijanie zasobów ludzkich, itp.).

 

Do istotnych decyzji podjętych przez wspólników podczas ostatniej Konwencji w grudniu należała decyzja o kooptacji 58 nowych partnerów i powitaniu w spółce 5 nowych krajów. Ponadto, przeprowadzono w Mazars operację wzrostu zewnętrznego w Luksemburgu.

Zaktualizowaną wersję rocznego raportu można przeczytać online pod adresem: {0>annualreport.mazars.com<}0{> http://annualreport.mazars.com/