Aktualizacja raportu rocznego 2008/2009 w związku z doroczną Konwencją Wspólników w grudniu 2009 r

W związku z doroczną Konwencją Wspólników Grupy, która odbyła się w Londynie w grudniu zeszłego roku, międzynarodowa grupa audytorsko-doradcza Mazars przedstawia zaktualizowaną wersję swojego piątego raportu rocznego.

Coroczna Konwencja Wspólników jest kluczowym wydarzeniem dla sieci biur partnerskich Mazars. Przy okazji tej właśnie Konwencji publikowany jest raport roczny Grupy przedstawiający zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy sporządzone zgodnie z MSSF. W trakcie Konwencji wszyscy wspólnicy omawiają i uchwalają strategię Grupy (rozszerzenie działalności na kolejne kraje, oferowanie nowych usług, rozwijanie zasobów ludzkich, itp.)

Do istotnych decyzji podjętych przez wspólników podczas ostatniej Konwencji w grudniu należał wybór nowego Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcie 46 nowych wspólników i włączenie do sieci 5 nowych krajów.

Niniejsza aktualizacja przedstawia również strukturę organizacyjną Grupy, która kładzie nacisk na interakcje między ludźmi i symbolizuje podejście i wizję Mazars.

Aktualizacja raportu rocznego jest dostępna online pod adresem: annualreport.mazars.com

Mazars Annual Report 2008-2009 update