Mazars publikuje skonsolidowane sprawozdania finansowe: zobacz najnowszy raport roczny 2008/2009

Międzynarodowa grupa audytorsko-doradcza Mazars już po raz piąty przedstawia swój raport roczny. Mazars jest w chwili obecnej jedyną światową organizacją audytorsko-doradczą, która publikuje raport roczny firmy zawierający zbadane, skonsolidowane sprawozdania finansowe na poziomie światowym, zgodne z MSSF. Grupa stosuje tę praktykę od 2004 roku.

Dla Mazars zaangażowanie na rzecz otoczenia oraz zasada odpowiedzialności oznacza zastosowanie wobec siebie tych samych reguł, których przestrzegania wymagamy od innych. Dlatego też firma Mazars, dążąc do przejrzystości rynkowej, stosuje się do tych samych wymogów, które spełniają spółki giełdowe.

Edycja 2008-2009 naszego raportu rocznego jest odzwierciedleniem wizji naszej działalności i środowiska pracy; raport ten ukazuje chęć uczestniczenia w ewolucji naszego zawodu na wszystkich kontynentach oraz dążenie do zwiększenia przejrzystości rynków finansowych. Sądzimy, iż jako zintegrowana i niezależna organizacja możemy wnieść swój wkład w toczące się aktualnie debaty. Chcielibyśmy stworzyć odpowiedni, stymulujący klimat dla naszych współpracowników, klientów i dla rynków, na których działamy” - mówi Patrick de Cambourg, prezes Grupy Mazars.

W tym roku tematem przewodnim raportu Mazars jest kapitał ludzki
W tym nietypowym okresie każdy podmiot na rynku powinien wykazać się nie tylko czujnością, odpowiedzialnością, zaangażowaniem, lecz również kreatywnością, aby na nowo dostosować i skonsolidować swój model rozwoju.

Jednakże nie można tego dokonać w pojedynkę. To w zespole najlepiej podejmuje się wyzwania, w zespole powstają najlepsze projekty i w zespole można osiągnąć sukces. Dlatego też ten raport roczny koncentruje się na interakcjach między ludźmi, którzy są najważniejszym kapitałem w każdej firmie, gwarantując jej rozwój i innowacyjność. To dzięki ich talentom firma Mazars zapewnia swoim klientom odpowiednią obsługę i pomaga im realizować wyznaczone cele.

Zobacz raport roczny online na stronie annual report.mazars.com

Mazars Annual Report 2008-2009 - English