Mazars publikuje roczne sprawozdanie finansowe 2010-2011 zawierające skonsolidowane wyniki firmy według MSSF

Mazars przedstawia 7. edycję swojego rocznego sprawozdania finansowego : „Zbiorowa inteligencja w działaniu”. Mazars jest dziś jedyną grupą audytorsko-doradczą, która publikuje roczne sprawozdanie finansowe zawierające skonsolidowane i audytowane wyniki firmy zgodnie z MSSF.
RA 2010_2011

Jako odpowiedzialna Grupa, od 2004-2005 roku Mazars stosuje zasadę przejrzystości również wobec siebie i publikuje swoje skonsolidowane wyniki na tych samych warunkach, co jej notowani na giełdzie klienci.

„Mazars od dawna świadczy profesjonalne usługi na całym świecie, wdrażając strategię, która łączy wzrost organiczny i wzrost zewnętrzny. Na dzień 31 sierpnia 2011 roku nasza Grupa liczy 13 000 specjalistów w ponad 60 krajach, a w 2010-1011 r. wielkość naszych obrotów zwiększyła się o 8,2 %, osiągając kwotę 956,7 milionów euro oraz opierając się na solidnej strukturze finansowej. Ten zadowalający wynik, w kontekście dużej niepewności na rynkach, jest owocem wzmocnienia naszych zespołów, rozszerzenia oferty naszych usług oraz rozszerzenia geograficznego”, mówi Patrick de Cambourg, Prezes Mazars.

W tym roku, jako temat rocznego sprawozdania, Mazars wybrał „Zbiorową inteligencję w działaniu”.

W firmie Mazars, której model rozwoju jest ciągle wzbogacany przez różnorodność talentów oraz komplementarność  różnych dziedzin wiedzy, jesteśmy przekonani, że najlepsze odpowiedzi na obecne wyzwania powstają dzięki sile zbiorowej inteligencji. Inteligencja ta jest zarazem nośnikiem wspólnych wartości, wspierających interesy ogółu, oraz początkiem dynamiki zmian.

Rozwiązanie problemów międzynarodowej wspólnoty gospodarczej poprzez s tworzenie innowacyjnej, ambitnej i wielodyscyplinarnej  wizji, wspieranie interesów ogółu poprzez własne, dobrowolne zaangażowanie, promowanie dynamicznego, transparentnego  zarządzania - to cele, w które Mazars pragnie zaangażować się jak nigdy wcześniej, mobilizując siłę zbiorowej inteligencji.  

Przeczytaj Roczne Sprawozdanie 2010-2011 firmy Mazars w wersji pełnej lub skróconej na stronie : annualreport.mazars.com

Strona ta umożliwia dostęp do wszystkich sprawozdań finansowych opublikowanych przez Mazars od 2004-2005 r.

http://pol.mazars.pl/Home/News/Our-publications/Annual-reports/2010-2011-Mazars-publishes-its-Annual-Report