Mazars publikuje swoje globalne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe: Zobacz najnowszy Raport Roczny 2009/2010

Mazars już po raz szósty przedstawia swój Raport Roczny. Mazars jest w chwili obecnej jedyną światową organizacją audytorsko-doradczą, która publikuje Raport Roczny firmy zawierający zbadane, skonsolidowane sprawozdania finansowe na poziomie światowym, zgodne z MSSF. Grupa stosuje tę praktykę od 2004 roku.

Dla Mazars zaangażowanie na rzecz zasady odpowiedzialności oznacza zastosowanie wobec siebie tych samych reguł, których przestrzegania wymagamy od innych. Dlatego też firma Mazars, dążąc do przejrzystości rynkowej, stosuje się do tych samych wymogów, które spełniają spółki giełdowe.

„Rok finansowy 2009-2010 był korzystny i obiecujący – trwał wzrost organiczny i zaufało nam wiele firm na pięciu kontynentach. Stałe tempo rozwoju partnerstwa przy jednoczesnym powstawaniu nowych projektów pokazuje skuteczność modelu zintegrowanej sieci biur partnerskich. Jesteśmy zdeterminowani, aby w nadchodzących latach kontynuować dynamiczny wzrost i nadal spełniać oczekiwania rynku, świadcząc globalne i zintegrowane usługi na niezmiennym poziomie”, powiedział Patrick de Cambourg, Prezes Grupy Mazars.

Jako temat Raportu Rocznego, wybrano w Mazars „poczucie celu” (ang. “a sense of purpose”).
Dla Mazars okres, w którym się obecnie znajdujemy, oznacza głębokie zmiany, czyli sytuację, w której niektóre jednostki i organizacje zastanawiają się również nad swoim prawdziwym celem i nad rozgrywką na światowym poziomie, której są częścią. Okres trudności można postrzegać jako zagrożenie, ale trudności te to także impuls do nowego, dynamicznego rozwoju.

Zobacz raport roczny online na stronie: http://annualreport.mazars.com/