Rozwijając się z wizją celu: raport roczny 2020/2021

W czasie, gdy świat zaczyna wychodzić z pandemii, wezwanie do zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości nigdy nie było bardziej zasadne. Firmy stoją w obliczu rosnącej presji, aby rozwijać się w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, a Mazars jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany w odpowiedź na to wezwanie.

Rok 2021 był doskonałym rokiem dla Mazars, jeśli chodzi o wyniki biznesowe i finansowe. Pokazał naszą siłę, równowagę i trwałość naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz długoterminowej strategii inwestowania w pakiet podstawowych, wysokiej jakości usług audytorskich, podatkowych i doradczych, które pomagają naszym klientom i naszej firmie rozwijać się w sposób pewny i odpowiedzialny.

Rozwijając się z wizją celu: nasza historia

Poza aspektem finansowym, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój stały się ważnymi fundamentami wyników biznesowych i są niezbędne do budowania zaufania do rynków, korporacji i instytucji publicznych. Mazars zawsze kierował się zasadami leżącymi u podstaw naszej działalności: działać w sposób odpowiedzialny, w interesie publicznym i dla dobra przyszłych pokoleń. Traktujemy to zobowiązanie poważnie, postępujemy zgodnie z nim na każdym kroku i inwestujemy w to, co ważne dla naszych pracowników, klientów i społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o naszej strategii, o roli, jaką odgrywamy w tworzeniu ekonomicznych podstaw nowego modelu wzrostu gospodarczego i zaufania do naszego zawodu oraz o tym, jak Mazars rozwija się ze świadomością celu. 

Doskonałe wyniki biznesowe i finansowe w roku 2020/21

W roku obrotowym 2020/2021 (1 września 2020 r. - 31 sierpnia 2021 r.) Mazars odnotował przychody z tytułu honorariów w wysokości 2,1 mld euro, co oznacza wzrost o 12,3% (z wyłączeniem wpływu transakcji walutowych odpowiadającemu -1,6%) w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Poza wynikami finansowymi liczby te odzwierciedlają silną pozycję Mazars i zrównoważoną strategię odpowiedzialnego rozwoju, przy czym środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. environmental, social and corporate governance, ESG) są istotną częścią wizji i zaangażowania Mazars w długoterminowy wzrost.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie prasowym i sprawozdaniu finansowym za rok 2020/21 tutaj.

Mazars dla dobra wspólnego

Rok 2021 był ważnym rokiem dla Mazars pod względem postępów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Nasz raport w zakresie zrównoważonego rozwoju, publikowany trzeci rok z rzędu, potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie fundamentów sprawiedliwego i dostatniego świata. Skupiliśmy się na wzmocnieniu naszej strategii i dopracowaniu planów działania, opierając się na cennych danych, które pomogły nam zrozumieć, w jakim miejscu się znajdujemy, określić, gdzie chcemy być i jakie zmiany chcemy wprowadzić. Wiele się nauczyliśmy i będziemy wykorzystywać tę wiedzę, aby dalej dawać swój pozytywny wkład w systemowe zmiany dotyczące sposobu funkcjonowania naszego społeczeństwa, w podejmowaniu kroków w kierunku zerowego bilansu netto oraz bycia prawdziwym czynnikiem zmian dla przyszłych pokoleń.

Więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój można przeczytać w raporcie dostępnym tutaj.  

Sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy za rok 2020/2021

Sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy Mazars za rok obrotowy 2020/2021 ma na celu pokazanie naszego ciągłego zaangażowania na rzecz przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości. Wspólnie przenieśliśmy Mazars na wyższy poziom, stając się globalną grupą o prawdziwie niezależnym i zintegrowanym modelu. Zamykamy rozdział naszej historii związanej z planem strategicznym Next20 i ruszamy naprzód z programem One24. Naszym celem jest wyraźne osadzenie Mazars w świadomości społecznej jako jednej z wiodących międzynarodowych firm audytorskich, podatkowych i doradczych, z długoterminową perspektywą i nie rezygnując z naszych wartości, naszego zaangażowania w interesy ogółu i naszego modelu.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach i strategii, przeczytaj nasze sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy Mazars 2020/2021 tutaj.

Dokumenty

Annual report 2021
Annual report 2021
Sustainability report 2021
Sustainability report 2021
Transparency report 2020 2021.pdf
Transparency report 2020 2021.pdf
Financial Statements 2020 2021
Financial Statements 2020 2021