Transformacja: Grupa Mazars publikuje Raport Roczny 2016-2017

W Mazars wierzymy, że przedsiębiorstwa mogą się rozwijać tylko poprzez tworzenie wspólnej wartości dla wszystkich swoich interesariuszy. Publikacja naszego Rocznika 2017 jest okazją do podsumowania osiągnięć Grupy w roku ubiegłym.
Jako część Raportu Rocznego 2016-2017, Rocznik ma również na celu przedstawienie jasnego i całościowego obrazu tego, kim jesteśmy i jakie są nasze plany na przyszłość. Poruszamy tam różne aspekty pojęcia transformacji, począwszy od otwartych innowacji po zarządzanie, od przyszłości zawodu audytora po wizję rozwoju naszych zespołów na następne lata.

W celu omówienia tego tematu, który ma dla nas, jako dla globalnej organizacji, kluczowe znaczenie, przeprowadziliśmy ankietę wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy z Ameryki Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Sans titre.png

Otwarta innowacja

Sans titre1.png

Innowacja zmienia funkcjonowanie praktycznie każdego modelu biznesowego, ale jak wygląda to w rzeczywistości? Model ery przemysłowej oparty na nieprzejrzystych i schematycznych procesach wewnątrz przedsiębiorstwa jest już przestarzały. Jeśli chodzi o tworzenie nowych usług, nowych produktów lub nowych rozwiązań, na popularności zyskuje koncepcja gromadzenia pomysłów, zasobów i wiedzy specjalistycznej od różnych graczy, o różnym charakterze i rozmiarach.

Od Chile po Singapur, przez Paryż i Kair rozmawialiśmy z tymi, którzy są dziś siłą napędową otwartych innowacji: z 30 założycielami start-upów, a także przedstawicielami dużych korporacji, akceleratorów i inkubatorów. Szykuje się nowy model oparty na rywalizacji między ekosystemami.

Przeczytaj całą historię na http://sharedvalue.mazars.com/open

Zarządzanie

Sans titre2.png

Zarządzanie może przybierać różne formy i kształty. Jednakże wszystkie mają jedną wspólną cechę: ich celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji. W Chile nasze zespoły pomagają spółce Baron Philippe de Rothschild w zapewnieniu wysokiej pozycji jako jednemu z czołowych producentów wina w kraju. W Egipcie kontynuujemy współpracę, która rozpoczęła się 75 lat temu. W obu przypadkach najważniejsze jest długofalowe zaangażowanie.

Przeczytaj całą historię na http://sharedvalue.mazars.com/chile

Otwierając się na przyszłość

Sans titre3.png

Audytorzy, doradcy, specjaliści ds. rozwoju biznesu, eksperci ds. cyfryzacji. Żyją i pracują na wszystkich kontynentach. Pasjonują się technologią i korzystają z niej każdego dnia. Kochają także swoją pracę, lecz chcą być autorami zmian. Pragną zwiedzać świat, poznawać nowe miejsca i ludzi. Mają cele i marzenia. Są różnymi twarzami Mazars. Oto jak patrzą w przyszłość.

Przeczytaj całą historię na http://sharedvalue.mazars.com/embracing-the-future

W naszym Roczniku 2017 również…

  • Przyszłość audytu: spostrzeżenia z rynku
  • Nowa granica Chin
  • Kluczowe wskaźniki efektywności
  • Najważniejsze wydarzenia roku

Tworząc wspólną wartość: wszystkie nasze treści dostępne online

W Roczniku przedstawione są historie stanowiące dużo większą całość. Wszystkie historie w pełnym brzmieniu są dostępne przez cały rok na specjalnej stronie http://sharedvalue.mazars.com 

Sans titre4.png
Sans titre5.png

W naszym Raporcie Rocznym 2016-2017 również…

  • Sprawozdania finansowe: co roku Mazars publikuje skonsolidowane sprawozdania finansowe (począwszy od 2005 r.), dążąc do zapewnienia przejrzystości oraz spełnienia takich samych wymogów, jakie stosowane są wobec naszych klientów.
  • Zintegrowana sprawozdawczość
  • Broszura 2018: Mazars w pigułce – 12-stronnicowy dokument zawierający zaktualizowane dane na dzień 1 stycznia 2018 r.

Dokumenty

Yearbook 2016:2017 English.pdf
Yearbook 2016:2017 English.pdf
Mazars at a glance 2016:2017.pdf
Mazars at a glance 2016:2017.pdf
Financial documents 2016/2017
Financial documents 2016/2017
Yearbook 2016:2017 français.pdf
Yearbook 2016:2017 français.pdf
Mazars en bref 2016:2017.pdf
Mazars en bref 2016:2017.pdf