Webinar | Nowe międzynarodowe ramy podatkowe: wpływ na ceny transferowe

W październiku 2019 r. Sekretariat OECD przedstawił „ujednolicone podejście” do realokacji praw do opodatkowania zysków przedsiębiorstw wielonarodowych.

Rok później OECD opublikowała plany dotyczące filaru pierwszego i drugiego, w których opracowano ramy opodatkowania gospodarki cyfrowej oraz wprowadzono globalny minimalny system podatkowy w celu zwalczania erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków.

„Ujednolicone podejście” koncentruje się na dużych firmach oraz firmach mających bezpośredni kontakt z konsumentem. Proponuje się nowe ustalenia dotyczące podstawy opodatkowania w danej jurysdykcji, tak aby zapewnić opodatkowanie zysków przedsiębiorstw na rynkach, na których osiągany jest pewien próg sprzedaży bez fizycznej obecności. Dlatego też przedsiębiorstwa wielonarodowe muszą przygotować się na zmiany w międzynarodowych przepisach podatkowych.

Podczas webinaru Eksperci Mazars wyjaśnili kluczowe ryzyka dla modeli operacyjnych i biznesowych przedsiębiorstw wielonarodowych oraz przeanalizowali ich wpływ na ceny transferowe.

Agenda:

  • Wpływ harmonizacji stawek podatku dochodowego od osób prawnych na ceny transferowe, Cormac Kelleher, Partner, Mazars Ireland
  • Wpływ Filaru 1 na ceny transferowe, Ben Semper, Dyrektor, Mazars UK
  • Wpływ Filaru 2 na ceny transferowe, Erin Alexander, Dyrektor, Mazars USA

Moderator: Frédéric Barat, Partner, Mazars Francja

Obejrzyj nagranie

Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.