Zrównoważony ład korporacyjny dla długoterminowego sukcesu biznesowego

Webinar zorganizowany wspólnie przez Mazars i ecoDa dotyczył ładu korporacyjnego w Europie w latach 20. XXI wieku. W dyskusji zostały uwzględnione ostatnie wydarzenia w Unii Europejskiej związane z obowiązkami w zakresie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwami.

Wydarzenie zgromadziło członków zarządów, inwestorów oraz organy regulacyjne z całej Europy celem omówienia roli, jaką wszyscy mamy do odegrania w zakresie wspierania ekosystemu, który promuje długofalowy i zrównoważony sukces z korzyścią dla zainteresowanych interesariuszy i społeczeństwa jako całości.

 • Data: 19 stycznia 2021
 • Godzina: 16:00-18:00 

Uczestniczy wydarzenia mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach panelowych (z perspektywy zarządów, inwestorów i regulatorów) na następujące tematy:

 • Możliwe zmiany w systemie regulacyjnym spodziewane w latach 20. XXI wieku na poziomie krajowym i europejskim;
   
  Obejrzyj nagranie
 • Jaka struktura zarządu pozwala sprostać kluczowym wyzwaniom, w tym zmianom klimatycznym, wpływowi technologii, skutkom Covid-19 oraz napięciom związanym z wolnym handlem i różnorodnością;
   
  Obejrzyj nagranie
 • Spodziewane zmiany w zakresie przedmiotu zainteresowania inwestorów przewidywane w następnej dekadzie i wpływ tych zmian na ich podejście do zarządzania.
   
  Obejrzyj nagranie

W wydarzeniu wzięli udział czołowi przedstawiciele:

 • Organów regulacyjnych ładu korporacyjnego w Europie,
 • Europejskiego Instytutu Ładu Korporacyjnego (ECGI),
 • Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA),
 • Zarządów europejskich spółek giełdowych,
 • Firm inwestycyjnych.

Wydarzenie to było zwieńczeniem badania Mazars opublikowanego wraz z ecoDa w 2020 r. pt. „Time for sustainability to be at the heart of business”, w którym omówiono szereg działań niezbędnych do wprowadzenia zmian mających na celu przyznanie zrównoważonemu rozwojowi centralnego miejsca w biznesie, uwzględniając długoterminowe korzyści dla przedsiębiorstw i całego społeczeństwa.

Dokument

Mazars & ECODA Report Time for Sustainability
Mazars & ECODA Report Time for Sustainability