Analiza raportów rocznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków

Mazars jest partnerem merytorycznym konferencji organizowanej przez Instytut Rachunkowości i Podatków w dniu 7 maja 2020 r. w Warszawie, której celem jest przedstawienie uczestnikom zasad prawidłowej analizy sprawozdań z działalności z uwzględnieniem specyfiki różnych branż, a także sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw za rok 2019 i I kwartał 2020.

Wśród prowadzących znajdują się ekspertki Mazars:

  • Monika Kaczorek, Partner, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. oraz członek Kapituły konkursu the Best Annual Report,
  • Małgorzata Pek-Kocik, Partner w dziale Audytu Instytucji Finansowych,
  • Iwona Polenceusz, Senior Manager w Dziale Audytu oraz
  • Marta Mazek, Senior w Dziale Audytu Instytucji Finansowych.

Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Zapisz się na wydarzenie