Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym

Mazars był partnerem generalnym konferencji „Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym” organizowanej przez Centrum Prawa Bankowego i informacji Związku Banków Polskich, w dniu 2 marca 2022 r. Wydarzenie koncentrowało się przede wszystkim na zmianach, które muszą zostać wdrożone w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych banku, aby sprostać wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Kluczowym wyzwaniem, które stoi dziś przed światem, jest zmiana modelu konsumpcji. Koncepcja zielonej ekonomii pokazuje, że możliwe jest odejście od obecnego modelu, który przyczynia się do dewastacji planety. Zrównoważony rozwój jest dla przedsiębiorców nie tylko zagadnieniem etycznym, ale również kwestią ekonomiczną.

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

Agenda

Podczas szkolenia omówione zostały zmiany, które muszą zostać wdrożone w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych banku, aby sprostać wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in.:

  • ESG w ujęciu globalnym i europejskim.
  • W jaki sposób nowoczesne technologie, które są już obecne w sektorze finansowym, mogą wesprzeć instytucje w realizacji obowiązków nakładanych przez regulacje z obszaru ESG?
  • W jaki sposób należy uwzględnić w prowadzonych działaniach kwestię przełożenia zapisów prawno-regulacyjnych na technolo­gię i włączenie środowiska dostawców tech­nologicznych pod kątem dialogu odnośnie tej problematyki?
  • Raportowanie przez podmio­ty gospodarcze danych z obszaru ESG.
  • Dostępność usług i produktów bankowych dla wszystkich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnospraw­nościami czy seniorów.

Konferencję otworzył Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Wśród prelegentów - przedstawicieli sektora bankowego, biznesu, instytucji pozarządowych i doradczych, znalazła się Phuong Gomard, Partner Mazars odpowiedzialna za obszar zrównoważonego finansowania, która poprowadzi prelekcję pt. „ESG: nowe możliwości czy ryzyka dla sektora bankowego?".

Wydarzenie skierowane było do dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, dyrektorów ds. compliance, członków zarządów banków, osób odpowiedzialnych za strategię w banku, przedstawicieli środowiska naukowego, szefów instytucji międzybankowych.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie organizatora