PE & VC Conference - CEE region

Mazars jest jednym z partnerów konferencji dotyczącej PE/VC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się w Pradze w dniach 5-6 kwietnia 2022 r. Nasi eksperci przedstawią najistotniejsze trendy i perspektywy dotyczące rynku fuzji i przejęć w regionie CEE.

Konferencja będzie okazją do spotkania i nawiązania relacji z komplementariuszami i komandytariuszami z sektora private equity/venture capital, a także do nawiązania kontaktów z zarządzającymi funduszami, inwestorami, wiodącymi usługodawcami i innymi profesjonalistami z branży z regionu CEE. Uczestnicy mają możliwość uzyskania dostępu do cennych informacji i wiedzy od osób decyzyjnych na wyższych stanowiskach. Podczas licznych dyskusji panelowych, prezentacji i warsztatów światowej klasy prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na scenie i poza nią.

Agenda

Podczas prezentacji przedstawiciele Mazars Adam Zohry – Executive Manager w Dziale Doradztwa Finansowego Mazars w Polsce oraz Igor Mišík, Senior Manager w Dziale Doradztwa Finansowego Mazars w Słowacji wygłoszą prezentację na temat: Rynek fuzji i przejęć w regionie CEE: najważniejsze trendy w 2021 roku i perspektywy na rok 2022.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.