Webinar: Polski Ład w CIT – praktyczny przewodnik po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w podatkach dochodowych wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu mają istotny wpływ na pozycję podatkową wielu przedsiębiorstw. Początek roku, któremu towarzyszy wejście w życie większości uchwalonych zmian, to dobry moment, żeby zastanowić się, w jaki sposób zmiany te wpłyną na działalność Państwa firmy. Celem zorganizowanego przez nas webinaru był przegląd najważniejszych zmian w CIT wprowadzonym w ramach Polskiego Ładu.

Agenda:

 1. Minimalny podatek dochodowy – kogo obejmie?
 2. Podatek od tzw. „przerzucanych dochodów” – wyzwanie dla grup międzynarodowych.
 3. Koniec wątpliwości związanych ze sposobem kalkulacji limitu kosztów finansowania dłużnego.
 4. Polska Spółka Holdingowa – alternatywa dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)?
 5. Ułatwienia w tworzeniu PGK.
 6. Istotne zmiany zasad amortyzacji nieruchomości.
 7. Korzystne zmiany w „estońskim CIT”.
 8. Kolejny pakiet zmian w podatku u źródła (WHT).
 9. Rozszerzenie definicji podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski.
 10. Ulgi podatkowe wspierające innowacyjność.
 11. Zarys najważniejszych zmian wchodzących w życie od 2023 r.

Prelegenci:

Kinga Baran - Partner odpowiedzialna za Doradztwo Podatkowe

Michał Jarczewski - Senior Manager, Dział Doradztwa Podatkowego

Michał Gerwatowski - Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego

Wydarzenie odbyło się 21 stycznia 2022 r.