Webinar | Zarządzanie kosztami VAT

VAT jest podatkiem powszechnym, który stosuje się zasadniczo do wszystkich rodzajów działalności handlowej obejmującej produkcję i dystrybucję towarów oraz świadczenie usług. Ponieważ podatek naliczany jest jako procent ceny, każde ograniczenie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT może spowodować znaczne dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa.

Ograniczenie takie może wystąpić w przypadku stosowania zwolnień z VAT, np. w odniesieniu do działalności holdingowej i finansowej. Na szczęście istnieją już pewne alternatywne rozwiązania pozwalające na złagodzenie obciążeń związanych z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu oraz na zarządzanie podatkiem VAT w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

Agenda:

  • Grupowe rozliczanie VAT
  • Ustalenia dotyczące podziału kosztów w ramach grup
  • Zwolnienie w związku z TOGC (Transfer of Going Concern)
  • Zwolnienia z VAT i ich konsekwencje
  • Działalność holdingowa i finansowa mogąca mieć wpływ na możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT

Wydarzenie odbyło się 28 października o 10:30 w języku angielskim.