Usługi biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Globalizacja, technologia i zmieniające się oczekiwania klientów są zjawiskami wszechobecnymi, a najczęściej też przełomowymi. W związku z tym, przedsiębiorstwa poszukują nowych metod dostarczania wartości, dzięki którym utrzymają swoją konkurencyjną pozycję. Dla wielu światowych spółek oznacza to centralizację lub outsourcing takich usług biznesowych jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT oraz badania i rozwój.

Światowe i europejskie firmy coraz częściej wybierają Europę Środkowo-Wschodnią, która stała się dla międzynarodowych firm pożądanym miejscem do zakładania centrów usług wspólnych (SSC) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), IT oraz badań i rozwoju.

Polska, Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja i Bułgaria są najpopularniejszymi kierunkami inwestycyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej. W tych krajach, sektor SSC/BPO zatrudnia 640,000 osób i składa się z 2,150 spółek, które konsekwentnie i nieustannie się rozwijają.

SSC/BPO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej:

ssc in CEE infographic

4 powody dla których warto inwestować w Europie Środkowo-Wschodniej:

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza: Wysoko rozwinięte i kompleksowe systemy edukacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zapewniają firmom dopływ wysoko wykwalifikowanej kadry, co może prowadzić do niższych kosztów zarządzania i mniejszych nakładów na szkolenia wewnętrzne. Międzynarodowe firmy może również przyciągać bardzo dobra znajomość języków obcych.
 • Bliskość geograficzna i kulturowa: Zarówno kultura jak i strefa czasowa w Europie Środkowo-Wschodniej nie różnią się od państw Europy Zachodniej, co ułatwia komunikację i usprawnia podróżowanie.
 • Niższe koszty: Koszty zatrudnienia są dużo niższe w Europie Środkowo-Wschodniej niż Zachodniej, co zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania.
 • Otwartość na nowe technologie: Rozwój Europy Środkowo-Wschodniej jest również możliwy dzięki łatwości wprowadzania i zastosowania nowych technologii takich jak cyfryzacja, rozwiązania mobilne, automatyzacja i robotyzacja procesów, sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość.

Pełna oferta usług Mazars:

Faza zakładania firmy:

Doradztwo SSC 

 • Standaryzacja i centralizacja funkcji działów wsparcia
 • Projektowanie koncepcji centrów usług wspólnych, wdrożenie i zmiana modeli centrów usług wspólnych
 • Systemy ERP i wdrożenie aplikacji wsparcia
 • Projektowania, zmiana i zarządzanie jakością, wdrażanie technologii
 • Inżynieria procesów, zmiana procesów biznesowych
 • Migracje procesów

Faza operacji:

Usługi dla SSC i BPO:

 • Audyt (w razie braku konfliktu interesów)
 • Usługi podatkowe
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna
 • Międzynarodowy i lokalny compliance w zakresie księgowości i podatków
 • Optymalizacja procesów
 • Usługi global mobility
 • Zarządzanie nadzorem
 • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów

Usługi dla BPO:

 • Usługi księgowe i outsourcing
 • Wirtualna platforma Mazars dla BPO