Nasza wiedza

Sektor bankowy doświadcza obecnie wielu bardzo istotnych zmian. Koniunktura gospodarcza i rozwój nowych technologii silnie wpływają na przeobrażenia w branży, wzrost ryzyk, rozwój technologiczny oraz przyspieszenie umiędzynaradawiania się banków. W tym kontekście Mazars utworzył zespoły specjalistów łączących wiedzę techniczną i branżową.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora bankowego

Wzmocnienie kontroli wewnętrznej

  • Optymalizacja procesów kontroli wewnętrznej
  • Ocena dostawców usług

Optymalizacja wyników finansowych

  • Doradztwo księgowe I regulacyjne
  • Wdrażanie iaudyty systemów IT
  • Doradztwo podatkowe

Wdrożenie strategii

  • Usługi doradztwa finansowego
  • Regulacje bankowe i restrukturyzacja 

Dostarczanie rzetelnej informacji finansowej 

  • Audyt finansowy
  • Usługi atestacyjne
  • Usługi aktuarialne i matematyka finansowa

Nasi eksperci