Nasza wiedza

Aby sprostać narastającym wyzwaniom branży naftowo-gazowej, Mazars stworzył międzynarodowy zespół profesjonalistów, posiadających zarówno głęboką wiedzę branżową, jak i szerokie zaplecze techniczne. Zespół eskertów specjalizujący się w sektorze naftowo-gazowym posiada bogate doświadczenie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Nasi międzynarodowi specjaliści wspierali wielu kluczowych graczy z sektora, pomagając w osiągnięciu ich celów dzięki ich cele dzięki dopasowanym, zrównoważonym i solidnym rozwiązaniom biznesowym.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora naftowo-gazowego

Dostęp do rezerw

 • Przegląd i ocena uzasadnienia projektu (business case)
 • Przeprowadzenie i zapewnienie wyceny i modelowania danych
 • Wsparcie w kwestiach finansowych, prawnych i podatkowych przy zakładaniu spółek zależnych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki

Przemyślenie strategii

 • Doradztwo finansowe (podwyższenie kapitału, pierwsza oferta publiczna itp.)
 • Wsparcie w zakresie wzrostu zewnętrznego i partnerstwa strategicznego oraz doradztwo
 • Wsparcie w zbyciu i restrukturyzacji działalności
 • Wsparcie w zakresie struktury projektu (wspólne przedsięwzięcie, kwestie związane z zakładem itp.)

Prowadzenie projektów inwestycyjnych

 • Przegląd i testowanie założeń i metod biznesowych
 • Analiza realizacji projektu i ustalenie wskaźników KPI
 • Wsparcie w zakresie finansowania projektów i infrastruktury

Poprawa wyników

 • Zarzadzanie środkami pieniężnymi i optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy (WCR) 
 • Optymalizacja procesów łańcucha dostaw zarówno z perspektywy podatkowej, jak i operacyjnej
 • Standaryzacja procesów zarzadzania projektem i wdrożenia centrów usług wspólnych (SSC)
 • Optymalizacja międzynarodowej struktury zgodnie z inicjatywą BEPS OECD i dodatkowe wymogi dotyczące treści
 • Dostosowane do potrzeb doradztwo w zakresie podatku od zysków, podatku tonażowego, zachęt podatkowych

Zapewnienie zgodności

 • Globalne zasady zgodności podatkowej i kontroli
 • Spory podatkowe, dyskusja i negocjacje z organami podatkowymi
 • Zasady antykorupcyjne
 • Wytyczne SOX i zasoby dokumentacyjne
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) / przepisy dot. zrównoważonego rozwoju/środowiska

Nasi eksperci