Nasza wiedza

Naszym celem jako Mazars jest bycie aktywnym uczestnikiem wodnej społeczności, dlatego stale pracujemy na rzecz trwałych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej i pokonujemy wyzwania na globalnym rynku wody. Pragniemy wspierać klientów działających na tym rynku w podejmowaniu najważniejszych wyzwań i pomagać im w przestrzeganiu przepisów, minimalizowaniu ryzyka, zrównoważonym rozwoju, innowacyjności, skuteczności, wzroście i osiąganiu zysków.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora wodnego

Inwestycje w infrastrukturę

 • Planowanie, zarządzanie i modelowanie inwestycji kapitałowej
 • Opracowanie i monitorowanie finansowania projektu
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących zachęt podatkowych, grantów i amortyzacji
 • Ocena i analiza wydajności systemu

Zgodność

 • Przestrzeganie, zgłaszanie, monitorowanie i antycypowanie przepisów
 • Optymalizacja realizacji umów i przestrzeganie ich
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Finansowanie strategii

 • Pozyskiwania funduszy z rynku kapitałowego
 • Komunikacja z inwestorami
 • Ustalenie alternatywnych metod zamówień i finansowania (studium wykonalności, wartość pieniądza, monetyzacja, P3)
 • Szukanie możliwości wzrostu zewnętrznego
 • Dezinwestycja i restrukturyzacja

Wyniki operacyjne

 • Ocena wyników operacyjnych
 • Monitorowanie i optymalizacja działalności dzięki analityce biznesowej (BI) i Big Data
 • Projektowanie i modelowanie taryfy

Zrównoważony rozwój

 • Opracowywanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Monitorowanie i porównywanie wydajności programów
 • Program komunikacji i raportowania 

Nasi eksperci