Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania w polskim sektorze wodnym, w którym zachodzą ciągłe zmiany technologiczne, Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Audyt i podatki

Nie tylko zapewniamy uznaną markę, ale także działamy jako zaufany doradca w zakresie audytu, rachunkowości i usług podatkowych.

Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

Mamy globalne i wielodyscyplinarne zespoły w dziedzinie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnej.

Konsulting

Pomagamy stworzyć dobre praktyki w sektorze publicznym i prywatnym dotyczące strategii, udoskonalania procedur i wdrażania systemów.

Doradztwo finansowe

Dostosowujemy usługi doradztwa finansowego do Państwa potrzeb w zakresie finansów przedsiębiorstw i finansowania infrastruktury.

Doradztwo dla start-upów

Wspieramy i doradzamy nowym przedsięwzięciom, aby mogły skoncentrować energię przede wszystkim na tworzeniu innowacji.

Zrównoważony rozwój

Włączamy zasady zrównoważonego rozwoju do Państwa codziennej działalności za pomocą monitorowania, innowacji, doradztwa i raportowania.