Nasze usługi

Aby sprostać oczekiwaniom w polskim sektorze lotniczym i obronnym, w którym zachodzą ciągłe zmiany technologiczne, Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży lotniczej i obronnej oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Optymalizacja działalność operacyjnej

 • Przegląd projektów inwestycyjnych i analiza ich wykonalności
 • Doradztwo przy kontraktach długoterminowych
 • Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem
 • Zabezpieczanie kursu wymiany walut
 • Zabezpieczenie ryzyka cen surowców
 • Wdrożenie lub optymalizacja polityki antykorupcyjnej
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • Zarządzanie i optymalizacja polityki cen transferowych i procedur w tym zakresie

Zabezpieczenie łańcucha dostaw

 • Zapewnienie programu i rozwiązań w zakresie finansowania infrastruktury
 • Optymalizacja i zabezpieczenie łańcucha dostaw na całym świecie
 • Nowe rozwiązania finansowe

Przewidywanie i wykorzystywanie okazji rynkowych

 • Poszerzenie zasięgu działania o rynki wzrostowe i wschodzące
 • Zarządzanie w kontekście globalnym i lokalnym
 • Poszukiwanie nowych partnerstw i podmiotów do nabycia
 • Wsparcie w planach rozwoju i przejęć spółek

Wyślij zapytanie ofertowe