Nasze usługi

W odpowiedzi na potrzeby w polskim sektorze motoryzacyjnym i produkcyjnym, w którym zachodzą ciągłe zmiany technologiczne, Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży motoryzacyjnej i produkcyjnej oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Wykorzystywanie okazji rynkowych | Wzmocnienie obecności na rynku

 • Doradztwo finansowe (podwyższenie kapitału, pierwsza oferta publiczna itp.)
 • Wsparcie w zakresie wzrostu zewnętrznego i partnerstwa strategicznego oraz doradztwo (fuzje i przejęcia, due diligence itp.)
 • Wsparcie w kwestiach finansowych, prawnych i podatkowych przy zakładaniu spółek zależnych za granicą
 • Wsparcie w zabezpieczaniu, kształtowaniu, optymalizowaniu i dokumentowaniu cen transferowych

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności | Zarządzanie ryzykiem

 • Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem
 • Ceny giełdowe i ceny surowców
 • Audyt kontraktów (gwarancje, zasoby komercyjne itp.)
 • Wsparcie w zakresie wdrażania, optymalizacji i certyfikacji systemów przeciwdziałających korupcji

Poprawa wyników

 • Optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy (WCR) i zarządzania środkami pieniężnymi oraz doradztwo w tym zakresie
 • Optymalizacja programów odwróconego faktoringu i wsparcie w ich wdrożeniu
 • Wsparcie w zakresie centrum usług wspólnych (SSC) i jego optymalizacja
 • Stworzenie i wdrożenie strategii proekologicznej
 • Planowanie podatkowe

Spełnianie wymogów sprawozdawczości finansowej | Poprawa komunikacji finansowej

 • Audyt finansowy
 • Wycena aktywów biznesowych
 • Zapewnienie rzetelności publikowanych informacji finansowych (francuskie zasady rachunkowości, MSSF, amerykańskie zasady rachunkowości)
 • Wsparcie księgowe

Wyślij zapytanie ofertowe