Nasza wiedza

Dział transportu i logistyki Mazars gromadzi wielodyscyplinarne zespoły z całego świata, które łączy wiedza specjalistyczna i doświadczenie w tej złożonej i dynamicznie zmieniającej się branży. Nasze zespoły mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami tworzącymi ten sektor, począwszy od przedsiębiorstw logistycznych i spedytorów po władze portów lotniczych i przewoźników kolejowych.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora transportu i logistyki

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności

 • Wdrożenie lub optymalizacja polityki antykorupcyjnej
 • Wsparcie w zarządzaniu spółkami zależnymi dzięki świadczeniu skoordynowanych usług w dziedzinie audytu, rachunkowości i podatków
 • Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem
 • Przeprowadzenie wyczerpującej analizy danych w celu poprawy procesu podejmowania decyzji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka nadużycia

Optymalizacja kosztów i wyników finansowych

 • Optymalizacja WCR i zarządzania środkami pieniężnymi
 • Zabezpieczanie kursu wymiany walut i ryzyka surowcowego

Wykorzystywanie okazji rynkowych

 • Wsparcie w zakładaniu firm lub rozszerzaniu działalności na rynkach wschodzących lub rozwojowych, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnej
 • Poszukiwanie nowych partnerstw (w tym partnerstw publiczno-prywatnych) i podmiotów do nabycia jako sposobu na rozwój spółki, rozwój zakresu produktów lub międzynarodowej obecności
 • Zabezpieczenie projektów rozwoju i przejęć spółek

Poprawa wyników

 • Opracowanie i wdrożenie strategii proekologicznej, w tym w zakresie optymalizacji emisji CO2
 • Optymalizacja sytemu IT
 • Wsparcie w założeniu i optymalizacji centrów usług wspólnych (SSC)
 • Zarządzanie i optymalizowanie polityki i procedur cen transferowych

Wyślij zapytanie ofertowe