Spory i arbitraż

Usługi rozwiazywania sporów zorientowane na rezultaty i dostosowane do Państwa potrzeb

W złożonym i szybko zmieniającym się świecie sporów Mazars oferuje specjalistyczną wiedzę finansową i księgową, aby pomóc Państwu, Państwa klientom i sądom rozwiązać trudne zagadnienia księgowe.  Nasi specjaliści mają doświadczenie w występowaniu jako wyznaczony przez strony jeden łączny biegły lub fachowy doradca w sporze sądowym, krajowym i międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym (w tym ICC, ICSID, LCIA) lub podczas procedur alternatywnego rozwiązywania sporów.

Jesteśmy dumni z naszego pragmatycznego podejścia. W przypadku każdego zlecenia świadczymy spersonalizowane usługi, starając się zapewnić najwyższą jakość w najbardziej efektywny kosztowo sposób.

Zgodnie z naszą praktyką, do danego zlecenia tworzymy zespół, który najlepiej pasuje do wymogów, niezależnie od tego, czy będzie to zespół złożony z samych specjalistów w zakresie sporów i arbitrażu, czy też dodatkowo będą w nim eksperci z działu audytu i usług atestacyjnych, podatków lub doradztwa finansowego. Nasi partnerzy nadzorują każdy aspekt zlecenia, dzięki czemu mogą mieć Państwo pełne zaufanie do jakości naszych usług.

Możemy przedstawić nasze wnioski w formie pisemnych raportów lub zestawień, lub ustnych zeznań, lub przesłuchania w charakterze świadka, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nasze zespoły specjalistów w 20 jurysdykcjach na całym świecie są doskonale przygotowane, żeby wspierać Państwa w zleceniach wszędzie na świecie.

Nasze usługi

Zapewniamy wsparcie w szerokim zakresie sporów, w tym w następujących obszarach:

  • spory dotyczące sprawozdawczości finansowej;
  • naruszenie gwarancji i spory dotyczące mechanizmu „completion accounts”;
  • inne spory związane z transakcjami;
  • ocena ilościowa strat;
  • sporne wyceny;
  • naruszenie prawa międzynarodowego;
  • roszczenia ubezpieczeniowe;
  • roszczenia z tytułu obrażeń ciała i zaniedbań medycznych oraz
  • roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych.

W niektórych przypadkach zapewniamy dodatkowe wsparcie w postaci usług technologii wykrywania nadużyć, w tym pozyskiwania, przetwarzania, hostingu, analizy i produkcji danych dzięki naszemu autorskiemu rozwiązaniu do obrazowania danych i ujawniania informacji.

Nasi pracownicy

Mazars jest prawdziwie zintegrowaną, globalną siecią biur partnerskich i nasi specjaliści na całym świecie są w stanie zareagować szybo i skutecznie, aby uzyskać pozytywne wyniki w przypadku zleceń transgranicznych.